Tre lyft för Sverige – Fysioterapeuterna

2017-06-20 12:01

Påverkansarbete, Rörelselyft

Tre lyft för Sverige - läs rapporten och beställ foldrar till Fysioterapins Dag

Idag presenteras rapporten "Tre lyft för Sverige - Fysioterapeuternas initiativ för ett hälsosammare Sverige för alla". Från rapporten kan du beställa tre foldrar som innehåller konkreta förslag på rörelselyft för barn och unga, arbetslivet och äldre. Beställ till Fysioterapins Dag 8 september!

Sverige behöver tre rörelselyft för att bryta den negativa trend som vi ser idag med ökande ohälsotal, allt mer stillasittande barn, ökande sjukskrivningar och äldre som inte får möjligheten att röra sig.

Rapportens tre rörelselyft kan bidra till hållbar hälsa och till att människor får förutsättningarna och möjligheten att röra sig utifrån sina särskilda förutsättningar där fysioterapeuter kan vara en del av lösningen.

Fysioterapeuterna föreslår bland annat:


Rörelselyft för barn och unga

  • Att det ska finnas minst en fysioterapeut kopplad till elevhälsan i varje skola.
  • Att idrottstimmarna ska öka med 100 timmar per årskurs på högstadiet och gymnasiet.
  • Att en nationell rekommendation för storlek på friyta för förskolor och skolor ska återinföras.

Rörelselyft för arbetslivet

  • Att alla anställda ska ha tillgång till aktiva åtgärder från högkvalitativ företagshälsovård för att främja en hållbar arbetshälsa och ökad fysisk aktivitet via arbetsplatsen.

Rörelselyft för äldre

  • Att det inom varje kommun ska finnas en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering)
  • Att det inom den kommunala omsorgen ska finnas fysioterapeuter kopplade till särskilda boenden samt för de äldre som är boende hemma.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.