Vinnare av Kvalitetspriset 2017 – Fysioterapeuterna

Uppdaterad: 2017-10-30 09:03 Publicerad: 2017-10-26 15:30

Fysioterapi 2019

Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län får årets Kvalitetspris

Vid en cermoni under Fysioterapi 2017 på Waterfront i Stockholm fick hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län ta emot Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017.

På tre sjukhus och tre vårdcentraler

Förbättringsarbetet har bedrivits av fysioterapeuter på tre sjukhus (Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett), samt tre vårdcentraler (Askersund, Hällefors och Laxå). Arbetet utgår från hälso- och sjukvårdens utvecklingsenhet i Region Örebro län som sett behovet och genomfört projektet.

-Det känns otroligt roligt att få det här priset, en bekräftelse på att det vi åstadkommit är något som håller bra kvalitet och kommer patient och anhörig till nytta. Förbättringsarbetet har varit otroligt stimulerande och vi har alla känt att vi bidrar till bättre vård för patient och anhörig både vad gäller information, träning efter evidens, delaktighet och struktur, säger Kerstin L. Angergård, specialistfysioterapeut inom hjärt- och kärlsjukdomar och verksamhetsutvecklare på hälso- och sjukvårdens utvecklingsenheten i Region Örebro län.

Goda effekter av arbetet

Preliminära resultat visar goda effekter av förbättringsarbetet, som en förbättrad tillgänglighet, jämlik vård och ökad samverkan mellan olika professioner och vårdnivåer. Andra regioner har redan visat intresse för att använda upplägget av förändringsarbetet.

-Att det gått så bra tror vi bland annat beror på att arbetet har varit verksamhetsnära, både personal och patient/anhörig har fått säga sitt och påverkat slutresultatet. Det har funnits en tydlig riktning vad vi vill uppnå. Vi kan nu stå för att vi har höjt vår kvalitet på vården så att den följer den evidens som finns, avslutar Kerstin L. Angergård.

Motiveringen

Pristagarna har systematiskt arbetat med att förbättra träningsinriktad hjärtrehabilitering i Region Örebro med målet att uppnå en jämlik, personcentrerad vård. Förbättringsarbetet har utgått från patientens behov och önskemål och har lett till en förbättrad tillgänglighet, jämlik vård och ökad samverkan mellan olika professioner och vårdnivåer. Preliminära resultat visar goda effekter av förbättringsarbetet och andra regioner har redan visat intresse för att använda upplägget av förändringsarbetet.

Senaste nyheterna

Positivt med förstärkt vårdgaranti

2017-12-15 14:32

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är positiva till regeringens förslag att stärka vårdgarantin och förändringen a...

Klart med Nationella taxan 2018

2017-12-12 11:21

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan för nästa år har godkänts av regeringen. De nya nivåerna träder i kraft den 1...

Debatt: Minskade anslag till kvalitetsregister drabbar äldre

2017-12-11 16:30

Påverkansarbete, Debattartikel

Att minska anslaget till kvalitetsregistret Senior alert motverkar utvecklingen av personcentrera...

Debatt: Skolan (och eleverna) skulle må bra av fysioterapeuter

2017-12-08 14:19

Påverkansarbete, Debattartikel

Barns rörelseglädje och hälsa skulle öka nämnvärt om fler fysioterapeuter anställs i skolan. Det...

Ny ordförande och styrelse för studentsektionen vald

2017-12-04 14:13

Andrea Lindblom har utsetts till studentsektionens nya ordförande.