2017 – Fysioterapeuterna

2017

Dags att söka stipendier

2017-11-07 10:59

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden och...

Medlemsförmån

Det lönar sig att svara på löneenkäten

2017-11-01 10:57

Genom att fylla i årets löneenkät kan vi bli bättre som förbund. Ditt svar är avgörande för att...

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10-30 12:00

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med bland annat Fysioterapeuterna med tydligar...

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna deltar på Skolforum

2017-10-30 08:48

Måndag och tisdag den 30-31 oktober finns förbundet på plats med en monter (C06:04) på Skolforum ...

Påverkansarbete, Rörelselyft

Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län får årets Kvalitetspris

2017-10-26 15:30

Vid en cermoni under Fysioterapi 2017 på Waterfront i Stockholm fick hjärtrehabiliteringen i Regi...

Fysioterapi 2019

Webbsändningar och foton från Fysioterapi 2017

2017-10-23 11:48

Tre av programpunkterna på Fysioterapi 2017 sändes på webben och gå att titta på i efterhand. Ta...

Levnadsvanor, Medlemsförmån, Fysioterapi 2019

Nytt kunskapsstöd om levnadsvanor vid hjärtkirurgi

2017-10-16 10:42

Nu finns broschyren "Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersona...

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Torbjörn Bidebo är förbundets nye förhandlingschef

2017-10-13 10:41

Torbjörn Bidebo har rekryterats som ny förhandlingschef hos Fysioterapeuterna.

Debatt: Utbildningsplatserna för fysioterapeuter måste bli fler

2017-10-11 09:23

Efterfrågan på legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter är betydligt större än tillgånge...

Påverkansarbete, Utbildning, Debattartikel

Videohälsning från ordförande Stefan Jutterdal

2017-10-09 09:11

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal är tillfälligt sjukskriven sedan han drabbats av e...