2017

Medlemsrabatt på avgiften till Fysioterapi 2017

2017-05-02 15:13

Som medlem i Fysioterapeuterna har du 30 procents rabatt på deltagaravgiften till Fysioterapi 201...

Företagare, Medlemsförmån, Fysioterapi 2019

Debatt: Inför mer rörelse i skolan

2017-04-27 09:41

Det är häpnadsväckande att ansvarig minister Gustav Fridolin inte lyssnar till den expertis som...

Påverkansarbete, Debattartikel

Beställ nytt kunskapsstöd för bättre hälsa hos ungdomar

2017-04-18 10:37

Nu finns broschyren ”Unga kroppar är gjorda för rörelse!” att beställa kostnadsfritt.

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Delta i March for Science

2017-04-12 09:06

Fysioterapeuterna stödjer March for Science lördagen den 22 april. Marscher arrangeras i Stockhol...

Påverkansarbete, Forskning

Över fyra miljoner i statsbidrag från Socialstyrelsen

2017-04-11 12:52

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Fysioterapeuterna sammanlagt 4 260 000 kronor i...

Levnadsvanor

Ny dom i kammarrätten avseende moms vid nyttjande rättsavtal

2017-04-07 10:47

Denna dom berör fysioterapeuter verksamma med etablering, det vill säga Nationella taxan.

Företagare

Cecilia Fridén är ny FoU-chef

2017-04-06 09:00

Cecilia Fridén har anställts som ny FoU-chef på Fysioterapeuterna. Hon tillträder sin tjänst den ...

Debatt: Skapa förutsättningar för rörelse i skolan

2017-04-05 08:37

Låt fysioterapeuter arbeta med hälsofrämjande insatser i skolan. Det skriver bland annat ordföran...

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Inrätta MAR i alla kommuner

2017-04-03 13:35

Det är orimligt att kommuner kan välja bort en funktion, MAR, som bidrar till att höja...

Påverkansarbete, Debattartikel

Mentorprogrammet är tillbaka

2017-03-30 14:49

Fysioterapeuternas mentorprogram är tillbaka och startar upp hösten 2017. Nu kan du anmäla ditt...