2017 – Fysioterapeuterna

2017

Chefsfredag i Stockholm, Göteborg och Malmö

2017-03-14 14:06

I samarbete med Svensk Chefsförening och Insight Consulting välkomnar vi dig som chef eller ledar...

Medlemsförmån, Chef och ledare

Debatt: Framtidens hälso- och sjukvård kräver större ansvar från staten

2017-03-13 09:48

Vi har stor kunskap och kompetens som inte nyttjas fullt ut i dag. Resurser behöver tas tillvara...

Påverkansarbete, Debattartikel

Vill du vara med i ett chefsnätverk?

2017-02-27 11:45

Tillsammans med flera andra förbund startar vi chefsnätverk i Göteborg, Halmstad, Jönköping, Malm...

Medlemsförmån, Chef och ledare

Hjälp med inkassoärenden

2017-02-20 11:45

Nu finns en ny medlemsförmån där du och ditt företag kan få hjälp i inkassoärenden.

Företagare, Medlemsförmån

Nya föreskrifter om journalföring

2017-02-15 14:09

Socialstyrelsen har beslutat om nya och mer utförliga föreskrifter kring informationshantering oc...

Företagare, Medlemsförmån

Ny webbplats lanserad

2017-02-14 13:44

Nu lanserar Fysioterapeuterna en ny och efterlängtad webbplats, som fungerar lika bra att besöka...

Nya siffror i Saco Lönesök

2017-02-02 14:10

Ett stort tack till dig som svarade på höstens löneenkät! Resultatet har bland annat används till...

Lön, Medlemsförmån

Rabatt hos Medema

2017-01-27 09:27

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem få...

Företagare, Medlemsförmån

Debatt: Mildra krisen i akutvården med förstärkt kommunal rehabilitering

2017-01-25 13:58

Genom att förstärka den kommunala rehabiliteringen kan krisen inom akutvården mildras omgående. D...

Påverkansarbete, Debattartikel

Vi söker en FoU-chef

2017-01-25 11:11

Fysioterapeuterna söker en FoU-chef till kansliet i Stockholm. Ansökan senast 17 februari.