Förbundet välkomnar utredning om nationella taxan – Fysioterapeuterna

2018-08-23 15:16

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

Förbundet välkomnar utredning om nationella taxan

Regeringen har beslutat att ge ett utökat uppdrag till utredningen om god och nära vård. Utredningen ska nu även titta på lagen om ersättning för fysioterapi, dvs nationella taxan. Det är något som Fysioterapeuterna välkomnar.

I det tilläggsuppdrag som regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh får står;

"Utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, respektive lagen om ersättning för fysioterapi, ska kunna integreras i samklang med övriga förändringar i den ordinarie primärvården."

"Ser fram mot att samverka"

-Vi på Fysioterapeuterna välkomnar det utökade uppdraget och ser fram mot att samverka med utredaren Anna Nergårdh. I tider med stor och ökande kompetensbrist är det verkligen dags att samhället ser också våra privata aktörer som en mycket viktig del i välfärden och att det där finns såväl stor kunskap som utvecklingspotential, säger förbundets ordförande Stefan Jutterdal.

-Vi som förbund och våra medlemmar upplever en stor frustration över att detta arbete inte har gjorts tidigare och nu hoppas vi och tror att det äntligen ska bli bättre för såväl patienter som profession.

-Vi vill fortsätta ta ansvar för att möta människors behov, vi vill diskutera ersättningen för det arbetet och på vilket sätt vi i framtiden ska utveckla den verksamheten till en god och nära vård för invånarna, avslutar Jutterdal.

"Bli en del i pusslet"

Socialminister Annika Strandhäll säger till Dagens Medicin att det finns en risk att de läkare och fysioterapeuter som får den här ersättningen hamnar utanför en ny primärvård.

-Utredningen ska nu titta på hur de kan bli en del i pusslet som ska ge en bra och nära vård till patienterna. Deras kompetens behöver tas till vara i vården, säger Annika Strandhäll till tidningen.

Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas för socialdepartementet senast den 31 mars 2020, med en delredovisning senast 7 juni 2019.

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...