2018-02-09 14:22

Påverkansarbete

Ställningstagande för allas lika rätt till vård

De senaste dagarna har en debatt pågått där det diskuteras om papperslösa ska nekas vård. Fysioterapeuterna vill därför poängtera att vi anser att vård och rehabilitering skall ges till alla efter behov och på lika villkor.

Fysioterapeuterna står bakom Rätt till vård-initiativet som kräver att ett etiskt förhållningssätt måste råda och rätten till hälsa får inte fråntas någon.

Vid frågor

Pia Nilsson
Etiska rådets ordförande
pia.nilsson@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...