2018-09-07 10:17

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Debatt: Sex förslag till alla politiker

Fokus måste bort från den krisande sjukvården och flyttas till en offensiv diskussion om framtida lösningar. Vi vill i samband med Internationella Fysioterapins dag ge alla politiker sex konkreta förslag, skriver ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel hos Dagens Medicin.

Debattartikeln i fulltext

Den 8 september firas Internationella Fysioterapins Dag i 113 länder. I Sverige överskuggas förstås detta faktum av att det är valdag den 9 september. Man kan ju fråga sig vad Fysioterapins Dag kan bidra med i ett val. Vi från Fysioterapeuterna menar att fokus måste bort från den krisande sjukvården och flyttas till en offensiv diskussion om framtida lösningar.

Offensivt hälsoperspektiv

Vi vill under Fysioterapins Dag ge dig, som politiker, sex konkreta förslag. De handlar om ett offensivt hälsoperspektiv där såväl preventivt- som rehabiliterande arbete stärks för att skapa hållbar hälsa för alla! Vi ser att när nu valet närmar sig med stormsteg och tonen i debatten blir allt mer tornadolik behöver alla påminnas om vilka vi är till för och vad som är viktigt.

Det saknas satsningar på förebyggande hälsofrämjande arbete och på god rehabilitering för de som drabbats av sjukdom och skador. Idag får människor inte den rehabilitering som de behöver och än mer har rätt till. Det gäller inte minst för de med kroniska sjukdomar där vi vet att bland annat fysioterapeuter kan göra en avgörande skillnad för människors hälsa och möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Vi vill därför ge alla politiker i valrörelsen sex förslag som kan bidra till en bättre hälsa och som kan hjälpa oss att fortsätta diskussionen förbi kris och haveri:

  1. Öka patienters och närståendes medskapande i hälso- och sjukvården, det är helt avgörande.
  2. Barnen är vår framtid - satsa på rörelse för barn och unga för att minska ohälsan i framtiden. Anställ fysioterapeuter i elevhälsan enligt den modell som finns i Norge.
  3. Utveckla företagshälsovården så att alla får tillgång till en väl fungerande företagshälsovård. Fysioterapeuter kan bidra till ett hållbart arbetsliv.
  4. Satsa på prevention och rehabilitering i äldrevården så att äldre personer kan bibehålla sin funktionsförmåga och självständighet så långt det går. Säkerställ att alla kommuner har minst en MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering).
  5. Skapa förutsättningar för god arbetsmiljö, högre löner och bättre karriärmöjligheter. Vi ser en tilltagande brist på fysioterapeuter, liksom andra yrken i hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården och omsorgen måste vara en attraktiv arbetsplats, även i framtiden. För att skapa detta krävs ett politiskt ansvarstagande över blockgränserna.
  6. Använd studenterna och deras kraft i utvecklingsarbetet för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter samlar förtroendevalda studenter från olika fack- och professionsförbund inom hälso- och sjukvården. De betonar att framtiden ligger i att utveckla interprofessionellt lärande och att satsa på prevention och digitalisering.

Vi blundar inte för de svårigheter och problem som finns idag och vill vara med i arbetet med att minska effekterna av dem. Vi tror dock att en del av lösningen är att lägga den största energin på en satsning på hälsa – det är en investering för framtiden.

Stefan Jutterdal
Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...