2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter".

Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Införa forskningsbaserade metoder

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag.
Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat. Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner.

Teambaserade insatser

Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Skriften har tagits fram av Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Senaste nyheterna

Nu kan du söka stipendium

2018-10-03 10:36

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden. Är d...

Fler unga ser värdet av tjänstepension

2018-09-26 11:24

Kollektivavtal, Pension

För nästan alla är tjänstepension den löneförmån som har störst ekonomiskt värde. Allt fler tycke...

Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor

2018-09-24 12:59

Påverkansarbete, Rörelselyft

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj s...

Debatt: Ta tillvara kompetensen hos privata fysioterapeuter

2018-09-10 11:29

Påverkansarbete, Debattartikel

Det måste ske en förändring gällande hur privata fysioterapeuter och läkare, som ersätts inom den...

Debatt: Sex förslag till alla politiker

2018-09-07 10:17

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fokus måste bort från den krisande sjukvården och flyttas till en offensiv diskussion om framtida...