2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter".

Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Införa forskningsbaserade metoder

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag.
Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat. Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner.

Teambaserade insatser

Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Skriften har tagits fram av Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Senaste nyheterna

Beställ nya vykort!

2018-04-04 10:26

Påverkansarbete, Medlemsförmån, Rörelselyft

Sprid budskapet om Fysioterapeuternas tre rörelselyft genom att beställa våra nya vykort. Utan...

Vad gjorde Fysioterapeuterna under förra året?

2018-03-27 13:41

Ta del av vad Fysioterapeuterna gjorde under förra året i verksamhetsberättelsen för 2017. Den ta...

Vem ska bli Årets fysioterapeut?

2018-03-20 14:32

Årets fysioterapeut

Fram till och med den 15 maj kan du nominera den du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut...

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge ny...

Se invigningen av Rådsmötet

2018-03-14 10:22

Påverkansarbete

Fredagen den 16 mars kl. 10.00 invigningstalade regeringens utredare Anna Nergårdh på Rådsmötet, ...