Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre – Fysioterapeuterna

2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter".

Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Införa forskningsbaserade metoder

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag.
Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat. Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner.

Teambaserade insatser

Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Skriften har tagits fram av Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Senaste nyheterna

Senast 23 augusti: Beställ material till Fysioterapins Dag

2018-08-09 09:58

Påverkansarbete

I år infaller Fysioterapins Dag den 8 september på en lördag, vilket gör att det går lika bra att...

Påminnelse: Anmäl dig till seminarium i kvalitets- och ledningssystem i höst

2018-08-07 09:41

Företagande, Medlemsförmån, Chef och ledare

I höst bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för...

Billigare att vara medlem i Fysioterapeuterna

2018-07-05 10:32

Från den 1 juli 2018 får du som är medlem i ett fackförbund ett skatteavdrag på din medlemsavgift.

Seminarium i Almedalen om hållbart arbetsliv

2018-07-03 10:28

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

I Almedalen under tisdagsmorgonen anordnade Fysioterapeuterna seminariet ”Hållbart arbetsliv – hu...

Seminarium i Almedalen om bra liv för äldre

2018-07-02 16:33

Påverkansarbete, Almedalen

På måndagseftermiddagen i Almedalen anordnade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges...