2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge nya möjligheter".

Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre.

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Införa forskningsbaserade metoder

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag.
Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat. Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner.

Teambaserade insatser

Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Skriften har tagits fram av Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Senaste nyheterna

Nu kan du logga in med BankID

2018-06-19 14:58

Nu blir det säkrare att logga in på Fysioterapeuternas.se, då BankID införs som inloggningsaltern...

En av dessa tre kandidater blir Årets fysioterapeut 2018

2018-06-19 09:00

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till at...

Se film och foton från förbundets seminarium på Järvaveckan

2018-06-12 20:33

Påverkansarbete, Rörelselyft, Järvaveckan

Att få barn och ungdomar att röra mer på sig var temat på Fysioterapeuternas seminarium på...

Alla nominerade till Årets fysioterapeut 2018

2018-06-08 15:04

Årets fysioterapeut

Här är listan över de fysioterapeuter (sjukgymnaster) som nominerats till Årets fysioterapeut 201...

WHO:s globala plan ska minska fysisk inaktivitet med 15 procent

2018-06-07 17:11

Påverkansarbete

I tisdags den 4 juni lanserade världshälsoorganisationen WHO: GAPPA, Global Action Plan for...