2018-02-12 11:36

Levnadsvanor, Medlemsförmån

Fyra nya patientbroschyrer

Fyra nya patientbroschyrer har tagits fram inom ramen för Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt. Broschyrerna kan du kostnadsfritt beställa eller ladda ner.

Broschyrerna togs fram under 2017 och består av flera nya kunskapsunderlag till patienter och närstående.

Dessa fyra broschyrerna är nya:

  • Fysisk aktivitet – din väg till bättre psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet och träning vid MS
  • Levnadsvanor vid hjärtkirurgi – Råd till dig som är patient eller närstående
  • Stark inför ryggkirurgi – stark för livet. Råd om levnadsvanor och fysisk aktivitet för dig som ska genomgå ryggkirurgi

Även kunskapsstödet till personalen " Levnadsvanor vid hjärtkirurgi - kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal" kan numera beställas som en tryckt broschyr.

Dessa kunskapsstöd i form av broschyrer har tagits fram i syfte att stödja personalen i samtal med patienten om levnadsvanor och för att stärka patientens möjlighet för egen vård samt att underlätta närståendes stöd i denna process.

Först togs fram aktuellt vetenskapligt kunskapsunderlag. Sedan bildades projektgrupp av fysioterapeuter som antingen var aktiva forskare inom området eller kliniska experter. Projektgrupperna samverkade med representanter av patienter och relevanta patientorganisationer. Slutligen togs fram bildmaterial samt grafisk framställning och tryckning genomfördes.

Två nya presentationer

Under året togs även två PowerPoint-presentationer fram om "Unga kroppar är gjorda för rörelse". Den ena av dessa presentationer är en kort version och den andra en lång version som även innehåller råd vid vissa sjukdomar. Till bägge presentationerna ingår manus till föreläsaren. Presentationerna kan användas av samtlig personal inom hälso- och sjukvård och laddas ner härifrån webben.

Projektledare Raija Lenné tar gärna emot synpunkter på det framtagna materialet. Kontakt henne på: raija.lenne@corleadershipacademy.com

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...