2018-01-10 09:29

Fysioterapeuterna firar 75 år!

1943 bildades KLSR, Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, med 277 sjukgymnaster som medlemmar. Det var 75 år sedan. Idag har förbundet 12 713 medlemmar.

Det var söndagen den 10 januari detta år som det konstitutionerande mötet på Serafimerlasarettet i Stockholm öppnades under ordförandeskap av fröken Ingeborg Eriksson.

I sitt hälsningsanförande uttrycker hon förhoppningen "att sjukgymnaster med idealitet, hängivenhet och enighet skall arbeta för det nya förbundets framgång, med uppoffring av privata intressen för det allmännas bästa".

Endast för kvinnor

Från starten är männen utestängda och en begäran från Manliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om samgående med KLSR 1948 lämnas utan åtgärd. Det är först 1959 som beslutet tas att männen får bli medlemmar och förbundet byter således namn till Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 1960.

1951 är förbundet med och bildar världsorganisationen WCPT tillsammans med förbund i tio andra länder. 1954 får förbundet för första gången ett eget kansli när ett rum hyrs på Vallhallavägen 130 i Stockholm för 150 kronor i månaden.

LSR:s första sektion bildads 1966 då Sektionen för manuell terapi ser dagens ljus. Syftet är att anordna kurser. 1971 datoriseras medlemsregistret och i mitten av 70-talet sluter LSR för första gången avtal med Stockholms läns landsting om fackliga förtroendemän.

Arrangerar världskongress

1982 är det svenska förbundet värd för världskongressen sedan Nya Zeeland tackat nej. 2100 deltagare från 59 länder samlas i Älvsjö.

Cirka 800 sjukgymnaster går ut i strejk i maj 1986 med kravet på fyra kronor mer i lön i timmen. I totalt sjutton dagar pågår strejken. En formell uppgörelse nås som innefattar ett nytt lönesystem med individuell lönesättning.

Vid ett styrelsemöte 1953 föreslår ordföranden att namnet sjukgymnast ska ändras till fysioterapist, utan att ärendet har aviserats på dagordningen. Centralstyrelsen beslutar att bordlägga frågan.

Namnbyte efter nio kongresser

I totalt nio kongresser sedan 80-talet diskuteras sedan frågan om ett namnbyte. I november 2012 tas det historiska beslutet att förbundet ska verka för ett namnbyte till fysioterapeut. Drygt ett år senare fattar riksdagen beslut om namnbytet och den 1 januari 2014 byter både yrket och förbundet namn. Ny skyddad yrkestitel blir fysioterapeut och förbundet byter namn till Fysioterapeuterna.

Senaste nyheterna

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Bidra med ditt abstract till Fysioterapi 2019

2018-11-01 09:39

Forskning, Utbildning, Fysioterapi 2019

Nu har abstractshanteringen till Fysioterapi 2019 öppnat. Du kan bidra genom att hålla ett...

Svara på årets löneenkät

2018-10-29 12:40

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatist...

Vad händer med Nationella taxan?

2018-10-26 13:37

Företagande, Nationella taxan, Påverkansarbete

Under hösten pågår fler olika utredningar och aktiviteter rörande den så kallade Nationella taxan...

Nu kan du söka stipendium

2018-10-03 10:36

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden. Är d...