2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är en samverkansorganisation för förhandling inom offentlig sektor.

-Karriär och kompetensutveckling är viktiga frågor för våra medlemmar. Som förbund bedömer vi att vi framöver får bättre möjligheter att driva dessa frågor tillsammans med andra akademiska professionsförbund. Därför är det naturligt för oss att bli medlem i AkademikerAlliansen, säger Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal.

Lämnar OFR

Beslutet innebär att Fysioterapeuterna samtidigt ansöker om att lämna nuvarande förhandlingssamverkan inom OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, där förbundet ingår i förbundsområde Hälso- och sjukvård tillsammans med Vårdförbundet.

Fysioterapeuterna kommer att kvarstå som medlem i OFR fram till dess att medlemskapet i AkademikerAlliansen blir godkänt.

-Lön- och villkorsfrågor är fortsatt prioriterade områden för förbundet och våra medlemmar. Det finns mycket goda förutsättningar att inom AkademikerAlliansen fortsätta det arbetet, avslutar Stefan Jutterdal.

Berör 7 300 medlemmar

Den nya avtalssamverkan avser förbundets 7 300 medlemmar inom kommuner, landsting, regioner samt Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Nuvarande kollektivavtal HÖK 16 fortsätter att gälla fram till dess att HÖK T, som är AkademikerAlliansens kollektivavtal med SKL, tar över. Exakt vilket datum detta sker är ännu inte klart.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagande

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagande, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Bidra med ditt abstract till Fysioterapi 2019

2018-11-01 09:39

Forskning, Utbildning, Fysioterapi 2019

Nu har abstractshanteringen till Fysioterapi 2019 öppnat. Du kan bidra genom att hålla ett...