Nya riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom – Fysioterapeuterna

2018-02-14 13:51

Kliniska riktlinjer

Nya riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.

Målet med riktlinjer är att på ett lättillgängligt och komprimerat sätt sammanställa befintlig evidens gällande fysioterapeutiska insatser för personer med Parkinsons sjukdom samt ge rekommendationer för klinisk användning.

Riktlinjerna fokuserar på fem nyckelområden; fysisk aktivitet, gång, balans, fall och förflyttningar. För varje nyckelområde ges en kort bakgrund och evidensbaserade fysioterapeutiska åtgärder. Riktlinjerna tar också upp mätmetoder och instrument som är lämpliga för målgruppen.

Forskningen gällande fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid Parkinsons sjukdom har under de senaste åren ökat och det kan vara svårt att hänga med i den senaste evidensen och ha uppdaterade kunskaper. 

Utvärdering och sammanställning

Arbetet med att ta fram riktlinjerna har gjorts genom att utvärdera och sammanställa befintlig evidens gällande fysioterapeutiska insatser för personer med Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna fokuserar på de fem nyckelområden som svenska fysioterapeuter vid en workshop identifierat som mest viktiga för personer med Parkinsons sjukdom. För fördjupad läsning rekommenderas de europeiska riktlinjerna.

Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna samt att öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom.

Fakta om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en vanligt förekommande, åldersrelaterad sjukdom. I Sverige är omkring 22 000 personer drabbade och cirka fem miljoner i hela världen. Som fysioterapeut möter du personer med Parkinsons sjukdom oberoende av var du arbetar och dessa riktlinjer kan användas som kunskapsunderlag i det vardagliga arbetet.

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Senaste nyheterna

Senast 23 augusti: Beställ material till Fysioterapins Dag

2018-08-09 09:58

Påverkansarbete

I år infaller Fysioterapins Dag den 8 september på en lördag, vilket gör att det går lika bra att...

Påminnelse: Anmäl dig till seminarium i kvalitets- och ledningssystem i höst

2018-08-07 09:41

Företagande, Medlemsförmån, Chef och ledare

I höst bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för...

Billigare att vara medlem i Fysioterapeuterna

2018-07-05 10:32

Från den 1 juli 2018 får du som är medlem i ett fackförbund ett skatteavdrag på din medlemsavgift.

Seminarium i Almedalen om hållbart arbetsliv

2018-07-03 10:28

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

I Almedalen under tisdagsmorgonen anordnade Fysioterapeuterna seminariet ”Hållbart arbetsliv – hu...

Seminarium i Almedalen om bra liv för äldre

2018-07-02 16:33

Påverkansarbete, Almedalen

På måndagseftermiddagen i Almedalen anordnade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges...