2018-01-11 13:19

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Överenskommelse om arbetstid

Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med vägledning om hur arbetstiden kan schemaläggas för kommun- och landstingsanställda.

På fotot skriver Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik. SKL, Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal och Vårdförbundet ordförande Sineva Ribeiro under avsiktsförklaringen "Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning".

Överenskommelsen, som är en avsiktsförklaring, blir en bilaga till kollektivavtalet HÖK 16. Den berör dig som är fysioterapeut och offentlig anställd i kommun, region eller landsting.

Syftet är att den ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Tanken är att lokal fackliga representanter och lokala arbetsgivare ska använda avsiktsförklaringen som ett verktyg och vägledning vid planeringen av hur medarbetarna ska arbeta. Den lyfter vad som behöver beaktas och vilka hänsyn som bör tas till verksamhet, personal och arbetsmiljö för att nå en fungerade och hållbar arbetstidsförläggning.

En förutsättning är att det finns en bra dialog mellan chef och medarbetare samt mellan lokala parter.

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för schemaläggning och att personalen får tillräcklig tid för vila och återhämtning, behöver du också själv uppmärksamma hur din hälsa påverkas. Du och dina kollegor har stor kunskap om förebyggande hälsoarbete, så tveka inte att kontakta din fackliga representant om att sätta upp en tid då du och dina kollegor kan diskutera vad just ni behöver för att uppnå balans.

Avsiktsförklaringen innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som redan finns om arbetsmiljö och arbetstider.

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Senaste nyheterna

Vem ska bli Årets fysioterapeut?

2018-03-20 14:32

Årets fysioterapeut

Fram till och med den 15 maj kan du nominera den du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut...

Ny skrift: Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre

2018-03-19 13:07

Påverkansarbete, Forskning

Fysioterapeuterna har varit med att ta fram den nya skriften "Bra liv för äldre - forskning ge ny...

Se invigningen av Rådsmötet

2018-03-14 10:22

Påverkansarbete

Fredagen den 16 mars kl. 10.00 invigningstalade regeringens utredare Anna Nergårdh på Rådsmötet, ...

Debatt: Fokusera på lösningar - inte kriser och haverier

2018-03-14 07:11

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fokuseringen på kriser och haverier trycker undan de viktiga hälso- och sjukvårdsfrågorna. Det är...

Debatt: Elevhälsan måste stärkas

2018-03-06 15:31

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fler elever med neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar har det tufft i skolan...