Överenskommelse om arbetstid – Fysioterapeuterna

2018-01-11 13:19

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Överenskommelse om arbetstid

Fysioterapeuterna, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med vägledning om hur arbetstiden kan schemaläggas för kommun- och landstingsanställda.

På fotot skriver Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik. SKL, Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal och Vårdförbundet ordförande Sineva Ribeiro under avsiktsförklaringen "Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning".

Överenskommelsen, som är en avsiktsförklaring, blir en bilaga till kollektivavtalet HÖK 16. Den berör dig som är fysioterapeut och offentlig anställd i kommun, region eller landsting.

Syftet är att den ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Tanken är att lokal fackliga representanter och lokala arbetsgivare ska använda avsiktsförklaringen som ett verktyg och vägledning vid planeringen av hur medarbetarna ska arbeta. Den lyfter vad som behöver beaktas och vilka hänsyn som bör tas till verksamhet, personal och arbetsmiljö för att nå en fungerade och hållbar arbetstidsförläggning.

En förutsättning är att det finns en bra dialog mellan chef och medarbetare samt mellan lokala parter.

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för schemaläggning och att personalen får tillräcklig tid för vila och återhämtning, behöver du också själv uppmärksamma hur din hälsa påverkas. Du och dina kollegor har stor kunskap om förebyggande hälsoarbete, så tveka inte att kontakta din fackliga representant om att sätta upp en tid då du och dina kollegor kan diskutera vad just ni behöver för att uppnå balans.

Avsiktsförklaringen innebär inga nya bestämmelser eller avsteg från de regler som redan finns om arbetsmiljö och arbetstider.

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...