Uppdaterat 2018-08-10 10:34 Publicerat 2018-08-07 09:41

Företagare, Medlemsförmån, Chef och ledare

Påminnelse: Anmäl dig till seminarium i kvalitets- och ledningssystem i höst

I höst bjuder Fysioterapeuterna och Fysioterapeuterna Service AB in till nya kurstillfällen för heldagsseminariet "Kvalitets- och ledningssystem inom hälso- och sjukvård ur ett fysioterapeutiskt perspektiv". Har du ännu inte gått kursen - anmäl dig snarast - den genomförs endast vid fyra tillfällen under hösten 2018!

Seminariet avser att ge dig kunskaper och verktyg för att följa hälso- och sjukvårdslagstiftning och de föreskrifter som styr yrkesutövning och verksamhet. Seminariet tar sin grund utifrån gällande lagstiftning med vidhörande föreskrifter som verksamhet och yrkeutövare har skyldighet att känna till och följa.

Ur kursinnehållet

 1. Genomgång av kvalitets- och ledningssystem i fysioterapeutisk verksamhet med utgångspunkt i föreskriften SOFS 2011:9.
  - Systematiskt patientsäkerhetsarbete, avvikelserapportering mm.

 2. Journal och journalskrivning med utgångspunkt från patientdatalag SFS 2008:355 samt HSLFS-FS 2016.40 som trädde i kraft 1 mars- 17.
  - Vad menas med säker informationshantering

 3. GDPR-hantering och koppling mot yrkeslagstiftningen.

 4. Arbetsmiljö - Systematiskt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete.

 5. Patientsäkerhetsberättelsens upprättande och innehåll.

 6. Vad menas med säker informationshantering?

 7. Debiteringsgrunder - Förordning om ersättning för fysioterapi

Kostnad

Seminariet kostar 500 kr (exkl moms) för dig som medlem. För dig som icke medlem är kostnaden 5000 kr (exkl. moms). 

OBS! Först till kvarn, endast 30 platser finns per ort. Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar vid för få antal deltagare (minst 10 personer). Samtliga kommer vid en sådan situation att erhålla en återbetalning på betald utbildningstillfälle.

Anmäl dig här!

 • Stockholm 17 september 2018 INSTÄLLT PGA FÖR FÅ ANMÄLDAN
 • Umeå 3 oktober 2018 (även för chefer och ledare) INSTÄLLT PGA FÖR FÅ ANMÄLDAN

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...