Seminarium i Almedalen om bra liv för äldre – Fysioterapeuterna

2018-07-02 16:33

Påverkansarbete, Almedalen

Seminarium i Almedalen om bra liv för äldre

På måndagseftermiddagen i Almedalen anordnade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter och Svensk sjuksköterskeförening seminariet ”Bra liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre”.

Seminariet utgick från skriften "Bra liv för äldre". Skriften presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat, som är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre. I skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag.

Moderator för seminariet var Helle Wijk. Seminariet inleddes med att Cecilia Winberg, Ida Kåhlin och Oili Dahl berättade hur varje förbund ser på hur politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder och satsa på preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser.

Sedan följde ett panelsamtal där Anna Nergårdh (särskild utredare, Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård), Anna Werkelin Ahlin (sakkunnig hälso- och sjukvårdsfrågor, PRO), Eva Eriksson (förbundsordförande, SPF Seniorerna), Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL, socialdemokraterna) och Dennis Wedin, talesperson i äldre frågor Stockholm Stad moderaterna) deltog.

Några kommentarer:

- Vi representerar tillsammans 800 000 människor som är över 65 år. Vi tycker att den här skriftet på ett väldigt bra sätt beskriver de behov som våra medlemmar har. Vi vet vad vi behöver göra för ett bättre liv för äldre personer och vi vet också att vi kan spara resurser genom att göra rätt men frågan är nu till politikerna varför vi inte gör så? sa representanterna för SPF och PRO.

- En kulturförändring krävs, kommer att ta tid men är nödvändig. Vi måste organisera utifrån individen och inte utifrån en viss profession, organisation eller ett hus menade Anna Nergårdh.

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...