2018-07-03 10:28

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

Seminarium i Almedalen om hållbart arbetsliv

I Almedalen under tisdagsmorgonen anordnade Fysioterapeuterna seminariet ”Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt utifrån olika perspektiv?”. Seminariet var välbesökt och bjöd på både skratt och rörelse.

Stefan Jutterdal hälsade alla varmt välkomna innan han lämnade över ordet till seminariets moderator Charlotte Wåhlin.

Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för Stressmedicin Göteborg, var först ut de inbjudna deltagarna och pratade om arbetskraft hos äldre och om arbetsmiljö ur både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv.

"Satsa ordentligt på arbetsmiljön och lyft från personnivå till organisationsnivå" sa Agneta Lindegård Andersson

Sedan följde ett panelsamtal där Olivia Wigzell (generaldirektör, Socialstyrelsen), Emma Spak (samordnade för nära vård, SKL), Lotta Håkansson (förbundsordförande, Reumatikerförbundet), Camilla Waltersson Grönvall (socialpolitisk talesperson, moderaterna) och Vivianne Macdisi (regionråd Uppsala, socialdemokraterna) deltog.

"För att ha ett hållbart arbetsliv så behöver man ha roligt på jobbet. Delaktighet, kunna påverka och få ta ansvar är viktigt" sa Emma Spak

Efter panelsamtalet involverades publiken genom att de fick vända sig mot närmaste granne för att berätta för varandra vad ett meningsfullt arbetsliv betyder för dem själva. Panelen fick sedan kort besvara samma fråga vilket avslutade seminariet.

Senaste nyheterna

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Bidra med ditt abstract till Fysioterapi 2019

2018-11-01 09:39

Forskning, Utbildning, Fysioterapi 2019

Nu har abstractshanteringen till Fysioterapi 2019 öppnat. Du kan bidra genom att hålla ett...

Svara på årets löneenkät

2018-10-29 12:40

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatist...

Vad händer med Nationella taxan?

2018-10-26 13:37

Företagande, Nationella taxan, Påverkansarbete

Under hösten pågår fler olika utredningar och aktiviteter rörande den så kallade Nationella taxan...

Nu kan du söka stipendium

2018-10-03 10:36

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden. Är d...