2018-07-03 10:28

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

Seminarium i Almedalen om hållbart arbetsliv

I Almedalen under tisdagsmorgonen anordnade Fysioterapeuterna seminariet ”Hållbart arbetsliv – hur skapar vi ett meningsfullt utifrån olika perspektiv?”. Seminariet var välbesökt och bjöd på både skratt och rörelse.

Stefan Jutterdal hälsade alla varmt välkomna innan han lämnade över ordet till seminariets moderator Charlotte Wåhlin.

Agneta Lindegård Andersson, docent i folkhälsovetenskap och utvecklingsledare, Institutet för Stressmedicin Göteborg, var först ut de inbjudna deltagarna och pratade om arbetskraft hos äldre och om arbetsmiljö ur både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv.

"Satsa ordentligt på arbetsmiljön och lyft från personnivå till organisationsnivå" sa Agneta Lindegård Andersson

Sedan följde ett panelsamtal där Olivia Wigzell (generaldirektör, Socialstyrelsen), Emma Spak (samordnade för nära vård, SKL), Lotta Håkansson (förbundsordförande, Reumatikerförbundet), Camilla Waltersson Grönvall (socialpolitisk talesperson, moderaterna) och Vivianne Macdisi (regionråd Uppsala, socialdemokraterna) deltog.

"För att ha ett hållbart arbetsliv så behöver man ha roligt på jobbet. Delaktighet, kunna påverka och få ta ansvar är viktigt" sa Emma Spak

Efter panelsamtalet involverades publiken genom att de fick vända sig mot närmaste granne för att berätta för varandra vad ett meningsfullt arbetsliv betyder för dem själva. Panelen fick sedan kort besvara samma fråga vilket avslutade seminariet.

Senaste nyheterna

Billigare att vara medlem i Fysioterapeuterna

2018-07-05 10:32

Från den 1 juli 2018 får du som är medlem i ett fackförbund ett skatteavdrag på din medlemsavgift.

Seminarium i Almedalen om hållbart arbetsliv

2018-07-03 10:28

Påverkansarbete, Almedalen, Rörelselyft

I Almedalen under tisdagsmorgonen anordnade Fysioterapeuterna seminariet ”Hållbart arbetsliv – hu...

Seminarium i Almedalen om bra liv för äldre

2018-07-02 16:33

Påverkansarbete, Almedalen

På måndagseftermiddagen i Almedalen anordnade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges...

Stefan Jutterdal klättrar till plats 14 på Maktlistan

2018-06-27 09:27

Påverkansarbete

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 14 på Dagens Medicins Maktlista.

Nu kan du logga in med BankID

2018-06-19 14:58

Nu blir det säkrare att logga in på Fysioterapeuternas.se, då BankID införs som inloggningsaltern...