Strategi för e-hälsa och digitalisering – Fysioterapeuterna

2018-02-15 10:18

Påverkansarbete

Strategi för e-hälsa och digitalisering framtagen

För vår profession är digitalisering ett medel för att nå vår vision om ett samhälle där alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Därför har förbundet tagit fram en strategi för e-hälsa och digitalisering.

Fysioterapeuterna vill anta utmaningen och vara en del i utvecklingen och därigenom förbättra arbetet med hälsa, vård och omsorg inom de olika sektorer där vi är verksamma.

Strategin för e-hälsa och digitalisering beskriver vad som är viktigt i dessa frågor och hur vi som fysioterapeuter ska arbeta.

I strategin lyfts fyra huvudområden:

  • Digital kommunikation
  • Det digitala mötet
  • Samordning och samverkan
  • Nya arbetssätt

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...