2018-02-27 13:04

Påverkansarbete, Rörelselyft

Träff med moderaternas socialpolitiska talesperson

På onsdagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och förbundsdirektör Helena Pepa moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall för att prata om vad fysioterapeuter kan bidra med i hälso- och sjukvården.

Behovet av tre rörelselyft för barn och unga, arbetslivet och äldre betonades under mötet.

Barn och unga

  • Stärk elevhälsan – lagstadga om att fysioterapeut/arbetsterapeut/logoped ska finnas med i hälsoteamet i skolan.
  • Stärk teamet på MVC och BVC med fysioterapeut och dietist för att förebygga ohälsa.

Arbetslivet

  • Genomför en behovsstyrd vårdgaranti där patienten får snabb kontakt och bedömning för att sedan träffa den specialist som hen är i behov av och ge professionen mandat att åtgärda det som behövs.
  • Verka för ett hållbart arbetsliv och ge företagshälsovården ett preventivt och rehabiliterande uppdrag samt ställ krav på samordning mellan arbetsplats, företagshälsovård, primärvård och socialförsäkringen.

Äldre

  • MAR, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, ska finnas i varje kommun.
  • Fallförebyggande arbete för äldre personer - Inom primärvården behöver det finnas fysioterapeuter/arbetsterapeuter som kan göra riskbedömningar preventivt och ge stöd för att minska fallolyckor.

Fysioterapeuterna lyfte också behovet av en förändring och modernisering av Nationella taxan.

Senaste nyheterna

Fyra svenska huvudtalare på världskongressen i Genève

2018-05-17 11:44

Forskning, WCPT Congress 2019

Fyra svenska fysioterapeuter kommer att medverka på de fokus-symposium som hålls under...

Lättare att ansöka om att bli specialist

2018-05-16 09:33

Specialistordning

Från och med höstens ansökningstillfällen, den 1 september, ska alla ansökningshandlingar om att...

Förlängd nomineringstid: Vem ska bli Årets fysioterapeut?

2018-05-14 10:59

Årets fysioterapeut

Fram till och med den 21 maj kan du nominera den du tycker ska få utmärkelsen Årets fysioterapeut...

Debatt: Hög tid att satsa på jämlik rehabilitering

2018-05-14 09:42

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Ordförande Stefan Jutterdal lyfter i en debattartikel i Dagens Medicin, tillsammans med...

Fysioterapeuterna står bakom kampanjen #hurvetdudet?

2018-05-02 14:27

Påverkansarbete, Forskning

Tillsammans med ett 70-tal organisationer deltar Fysioterapeuterna i kampanjen #hurvetdudet? som...