Årets fysioterapeut 2018: Dessa tre går vidare – Fysioterapeuterna

2018-06-19 09:00

En av dessa tre kandidater blir Årets fysioterapeut 2018

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till att bli Årets fysioterapeut 2018, bland de 12 kandidater som nominerats av förbundets medlemmar.

Erika Franzén

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Erika har engagerat och framgångsrikt utvecklat fysioterapi och träning för personer med neurodegenerativa sjukdomar och ryggmärgsskada i sin forskning som omfattar hela forskningsprocessen, från grundforskning till implementering i kliniken. Hon har utvecklat en ny modell för balansträning, specifikt riktad till personer med Parkinsons sjukdom, som har rönt stor uppmärksamhet nationell och internationellt. Hon utgår genomgående från ett patientnära perspektiv i all sin forskning och i utvecklingen av den. I detta arbete lägger hon sig vinn om ett nära samarbete med patientorganisationer. Hon har medverkat i att ta fram de nya svenska riktlinjerna för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom. Därutöver har hon synliggjort kunskapen inom fysioterapi i palliativ vård som redaktör för första boken inom detta eftersatta område.

Clarissa Gnatt

TryggaKliniken, Bromölla
Clarissa har byggt en bro mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle. Detta genom att vara involverad i starten av vårdcentralen TryggaKliniken i Bromölla 2014, där hon startade upp fysioterapidelen inom verksamheten. Kliniken utsågs nyligen till Skånes bästa vårdcentral. Det rehabiliteringsgym som startades inom ramen för vårdcentralen växte snabbt till ett gym även för allmänheten med nästan 1000 medlemmar. Hon har skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung, vältränad som otränad vilket ger ringar på vattnet i hela bygden.

Eva Ekvall Hansson

Lunds universitet, Region Skåne
Tillsammans med ett informationsteknikföretag har Eva utvecklat en Snubblometer som bland annat mäter balans och risk för fall och ger information som gör det möjligt både för patienten att följa sin hälsa och förebygga fall samt för fysioterapeuter att skräddarsy individuella träningsprogram. Innovationen bygger på hennes gedigna forskning inom balanssystemet och fallprevention. Hon bidragit till professionens utveckling genom att föra ut fysioterapeuternas kunskap på skilda arenor och i samarbete med olika aktörer. Hon är en internationell erkänd forskare och föreläsare med lika stort engagemang i de stora sammanhangen som i det nära mötet med varje fysioterapeutstudent. 

Utses i samband med Fysioterapins Dag

De tre utvalda kommer att intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i anslutning till Internationella Fysioterapins Dag 8 september.

De utvalda kandidaterna har på olika sätt genomfört ett mycket betydelsefullt och fantastiskt arbete som har bidragit till att förbättra patienters och invånares hälsa. I nära samarbete med patienter och invånare samt andra parter har de identifierat och tagit sig an samhällsaktuella frågor och utmaningar som berör fysioterapi. Därigenom bidrar de på ett dynamiskt och fantastiskt sätt till professionens utveckling.

Fotnot: Fotografierna ovan är tagna av Åsa Hansdotter (Eva Ekvall Hansson) och Selma Wolofsky (Erika Franzén). Fotot på Clarissa Gnatt är privat.

Senaste nyheterna

Ny studentstyrelse vald

2018-12-18 12:21

Vid sitt årsmötet valde studentsektionen en ny styrelsen, inklusive en ny ordförande. Till...

Fysioterapeuterna går med i AkademikerAlliansen

2018-12-04 12:00

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Förbundsstyrelsen beslutade idag att förbundet ansöker om inträde i AkademikerAlliansen, som är e...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagare

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagare, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Nominera till Kvalitetspriset 2019

2018-11-05 08:46

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...