2018-06-19 09:00

En av dessa tre kandidater blir Årets fysioterapeut 2018

Fysioterapeuternas externa jury har sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till att bli Årets fysioterapeut 2018, bland de 12 kandidater som nominerats av förbundets medlemmar.

Erika Franzén

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Erika har engagerat och framgångsrikt utvecklat fysioterapi och träning för personer med neurodegenerativa sjukdomar och ryggmärgsskada i sin forskning som omfattar hela forskningsprocessen, från grundforskning till implementering i kliniken. Hon har utvecklat en ny modell för balansträning, specifikt riktad till personer med Parkinsons sjukdom, som har rönt stor uppmärksamhet nationell och internationellt. Hon utgår genomgående från ett patientnära perspektiv i all sin forskning och i utvecklingen av den. I detta arbete lägger hon sig vinn om ett nära samarbete med patientorganisationer. Hon har medverkat i att ta fram de nya svenska riktlinjerna för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom. Därutöver har hon synliggjort kunskapen inom fysioterapi i palliativ vård som redaktör för första boken inom detta eftersatta område.

Clarissa Gnatt

TryggaKliniken, Bromölla
Clarissa har byggt en bro mellan hälso- och sjukvård och egenvård samt nått ut med fysioterapi till ett helt samhälle. Detta genom att vara involverad i starten av vårdcentralen TryggaKliniken i Bromölla 2014, där hon startade upp fysioterapidelen inom verksamheten. Kliniken utsågs nyligen till Skånes bästa vårdcentral. Det rehabiliteringsgym som startades inom ramen för vårdcentralen växte snabbt till ett gym även för allmänheten med nästan 1000 medlemmar. Hon har skapat en hälsofrämjande mötesplats för gammal som ung, vältränad som otränad vilket ger ringar på vattnet i hela bygden.

Eva Ekvall Hansson

Lunds universitet, Region Skåne
Tillsammans med ett informationsteknikföretag har Eva utvecklat en Snubblometer som bland annat mäter balans och risk för fall och ger information som gör det möjligt både för patienten att följa sin hälsa och förebygga fall samt för fysioterapeuter att skräddarsy individuella träningsprogram. Innovationen bygger på hennes gedigna forskning inom balanssystemet och fallprevention. Hon bidragit till professionens utveckling genom att föra ut fysioterapeuternas kunskap på skilda arenor och i samarbete med olika aktörer. Hon är en internationell erkänd forskare och föreläsare med lika stort engagemang i de stora sammanhangen som i det nära mötet med varje fysioterapeutstudent. 

Utses i samband med Fysioterapins Dag

De tre utvalda kommer att intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i anslutning till Internationella Fysioterapins Dag 8 september.

De utvalda kandidaterna har på olika sätt genomfört ett mycket betydelsefullt och fantastiskt arbete som har bidragit till att förbättra patienters och invånares hälsa. I nära samarbete med patienter och invånare samt andra parter har de identifierat och tagit sig an samhällsaktuella frågor och utmaningar som berör fysioterapi. Därigenom bidrar de på ett dynamiskt och fantastiskt sätt till professionens utveckling.

Fotnot: Fotografierna ovan är tagna av Åsa Hansdotter (Eva Ekvall Hansson) och Selma Wolofsky (Erika Franzén). Fotot på Clarissa Gnatt är privat.

Senaste nyheterna

Nationell kampanj för att förhindra fallolyckor

2018-09-24 12:59

Påverkansarbete, Rörelselyft

Balansera mera – tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen, är en nationell kampanj s...

Debatt: Ta tillvara kompetensen hos privata fysioterapeuter

2018-09-10 11:29

Påverkansarbete, Debattartikel

Det måste ske en förändring gällande hur privata fysioterapeuter och läkare, som ersätts inom den...

Debatt: Sex förslag till alla politiker

2018-09-07 10:17

Påverkansarbete, Debattartikel, Rörelselyft

Fokus måste bort från den krisande sjukvården och flyttas till en offensiv diskussion om framtida...

Se Stefan Jutterdals hälsning på Internationella Fysioterapins Dag

2018-09-07 06:02

Påverkansarbete, Rörelselyft

Den 8 september infaller Internationella Fysioterapins Dag som firas över hela världen. Och...

Clarissa Gnatt har utsetts till Årets fysioterapeut 2018

2018-09-05 13:00

Årets fysioterapeut

Fysioterapeut Clarissa Gnatt på TryggaKliniken, Bromölla, utsågs idag till Årets fysioterapeut 2018