Uppdaterad 2019-06-03 12:36 Publicerad 2019-05-17 10:47

Nya faktablad att beställa: Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har Fysioterapeuterna tagit fram faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser. Faktabladen är gjorda för att användas i påverkansarbete i kontakt med politiker och beslutsfattare.

Faktablad om fallolyckor

Första faktabladet som tagits fram, i samarbete med Sektionen för äldres hälsa, handlar om fall och skörhet. Fallolyckor är ett stort samhällsproblem som kostar samhället mer än 11 miljarder kronor per år. Materialet innehåller text om hur fysioterapi ger resultat och visar på ett exempel från Landskrona som genomfört ett projekt där antalet fallolyckor minskade med nio procent under projekttiden, som var tre år.

Faktablad om arbetshälsa

Andra faktabladet handlar om fysioterapeutiska insatser i arbetslivet och har tas fram i samarbete med Sektionen för arbetshälsa och ergonomi. Fysioterapi med arbetsmodellen ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) minskar antalet sjukskrivningar och är kostnadseffektivt.

Beställ faktablad

Beställ dessa två faktabladet utan kostnad för dig som medlem. 

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...