Uppdaterad 2019-06-03 12:36 Publicerad 2019-05-17 10:47

Nya faktablad att beställa: Fysioterapi ger resultat

Med inspiration från The Chartered Society of Physiotherapy (CSP) i Storbritannien har Fysioterapeuterna tagit fram faktablad som på ett tydligt och lättillgängligt sätt visar på vinsterna av fysioterapeutiska insatser. Faktabladen är gjorda för att användas i påverkansarbete i kontakt med politiker och beslutsfattare.

Faktablad om fallolyckor

Första faktabladet som tagits fram, i samarbete med Sektionen för äldres hälsa, handlar om fall och skörhet. Fallolyckor är ett stort samhällsproblem som kostar samhället mer än 11 miljarder kronor per år. Materialet innehåller text om hur fysioterapi ger resultat och visar på ett exempel från Landskrona som genomfört ett projekt där antalet fallolyckor minskade med nio procent under projekttiden, som var tre år.

Faktablad om arbetshälsa

Andra faktablade handlar om fysioterapeutiska insatser i arbetslivet och har tas fram i samarbete med Sektionen för arbetshälsa och ergonomi. Fysioterapi med arbetsmodellen ArbetsplatsDialog för Arbetsåtergång (ADA) minskar antalet sjukskrivningar och är kostnadseffektivt.

Beställ faktablad

Beställ dessa två faktabladet utan kostnad för dig som medlem. 

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...