Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-01-07 09:40 Publicerad 2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienterna men även för samhällsekonomin. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal, tillsammans med ordförande Caroline Birgersgård och förhandlingsråd Hanna Kristelius i Distrikt Kalmar, i en debattartikel i Barometern.

Debattartikeln i fulltext

Lösningen stavas prevention. Ni kommer inte se resultat imorgon, men vi kan lova er: ni har inte har råd att bortse från vårt erbjudande.

Var tredje region och var fjärde kommun gick med underskott förra året, dessvärre ser prognoserna inte positivare ut för 2020. Vi vet att det främst är demografiska förändringar tillsammans med minskat skatteunderlag som gör att flera kommuner och regioner överväger att höja skatten för att kunna klara sina åtaganden. Visst ökar kostnaderna och behovet av resurser till hälso- och sjukvården, men vi måste inse att vi kan arbeta smartare.

Enligt WHO kommer vi till 2030 hämta hem 70 kronor om vi idag satsar 10 kronor på prevention, enorma siffror om man ser till den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten ute i kommun och regioner. Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienterna men även för samhällsekonomin.

Minska antalet fallolyckor med upp till 40 procent

Ta fallolyckor som ett exempel. 2018 var det 1448 personer över 65 år i regionen som ramlade och skadade sig så svårt att de behövde slutenvård. Jämfört med 2017 är det en ökning med 170 fallolyckor! Med små insatser så som satsningar på fler fysioterapeuter som kan ge seniora personer de stöd som behövs för att minska risken för fall. För äldre som bor i eget boende ger anpassad fysisk träning en minskning av fallfrekvensen med upp till 40 procent!

Ett annat exempel är hjärtrehabilitering där variationen är skrämmande stor i landet. I Kalmar var det endast 36 procent som fick möjligheten till fysiskt träningsprogram 2 gånger/vecka under ledning av fysioterapeut. I Sollefteå är det tvärtom, där får 76 procent tillgång till denna insats, detta trots att vi vet att dessa patienter har högre sannolikhet att insjukna igen!

Vårt sista tips till er alla är att faktiskt satsa på rätt kompetens på rätt plats. I Västerbotten provade tre vårdcentraler att patienter med smärta i muskler och leder först fick bedömning av en fysioterapeut innan eventuell träff med läkare. Under ett år resulterade detta försök i att antalet läkarbesök minskade, patientnöjdheten var mycket god och kostnaderna minskade med cirka 500 000 kronor.

Spara över 17 miljoner kronor

Om vi tar 500 000 kronor och multiplicerar detta med antalet hälsocentraler i er region visar det att ni bara genom denna förändring skulle kunna spara 17 500 000 kronor, utan att tumma varken på kvalitet eller effektivitet. Att se till att patienterna vid sin vårdkontakt träffar rätt kompetens sparar tid, pengar och leder till snabbare tillfrisknande.

Vi vet att det finns stora ekonomiska utmaningar, men våra medlemmar vill vara med och bidra. Därför får ni denna tidiga julklapp från oss som vi hoppas ni finner användbara! Vågar ni avge ett nyårslöfte inför 2020 till alla invånare i er region och i era kommuner att titta på insatser som är smartare, men inte tummar på kvalitet? Vi hjälper er gärna! Ta nu den möjligheten ni har, satsa långsiktigt på prevention! Då kommer ni kunna räkna hem både nöjdhet, ökad kvalitet och samhällsekonomiska vinster.

En riktigt God Jul önskar

Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Caroline Birgersgård, ordförande Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar
Hanna Kristelius, förhandlingsråd Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...