2019-08-30 10:10

Årets fysioterapeut

Tre kandidater kvar med chans att bli Årets fysioterapeut 2019

Fysioterapeuternas externa jury har nu sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2019, bland de nio kandidater som nominerats av förbundets medlemmar.

Charlotte Häger, Umeå Universitet

Charlotte Häger har genom sitt uppdrag som ordförande i världsorganisationens WCPT:s vetenskapliga kommitté under 2019 med pondus och engagemang drivit på utvecklingen av fysioterapi, både nationellt och globalt. Under hennes ledning möttes forskare, kliniker och lärare inom fysioterapi från hela världen på världskongressen i Genève i maj 2019. Genom Charlottes arbete suddades gränser ut mellan länder och mellan klinik och forskning vilket fört professionen framåt.

Linnea Kärdevik, Malmaskolan Köping

Linnea Kärdevik utvecklar professionen genom att föra in fysioterapi i skolorna och är en av de få fysioterapeuter som lyckats få en anställning i elevhälsan. Det är en stor samhällutmaning att psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet ökar bland barn och unga. Med sin kunskap och sitt engagemang vill Linnea vända trenden - och skapa hälsa och trygghet för barn och unga på Malmaskolan i Köping. Hon brinner också för samarbete med andra aktörer som vill främja barns och ungas hälsa.

Annika Truedsson, Aleris Skärholmen

Ojämlikhet i hälsa är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Annika Truedsson visar genom sitt arbete som specialistfysioterapeut i ett socioekonomiskt utsatt område, att det går att skapa jämlik hälsa även i områden där många förutom nedsatt hälsa även kämpar med psykologisk, social och ekonomisk utsatthet. Med engagemang, personcentrerat förhållningssätt och evidensbaserad fysioterapi bidrar hon till bättre hälsa för varje individ, vilket på sikt kan bidra till en ökad folkhälsa i närområdet.

Utses i samband med Fysioterapi 2019

De tre utvalda kandidaterna kommer att intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med kvällsminglet onsdagen den 23 oktober på Fysioterapi 2019.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut (sjukgymnast) som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på fysioterapeuter (sjukgymnaster) som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc.

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade.

Juryn för Årets fysioterapeut 2019

  • Christina Kennedy, Chefredaktör Dagens Medicin
  • Eva Fernvall, Senior rådgivare
  • Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbundet
  • Robin Jarl, ordförande Studentsektionen Fysioterapeuterna
  • Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
  • Lois Steen, Chefredaktör Fysioterapi
  • Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna
Senaste nyheterna

Nominera: Vilken verksamhet ska få Kvalitetspriset 2020?

2019-10-29 14:59

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Dags att svara på årets löneenkät!

2019-10-28 10:39

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatist...

Charlotte Häger utsedd till Årets fysioterapeut 2019

2019-10-23 17:35

Årets fysioterapeut

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet utsågs ikväll till Årets fysioterapeut 2019 i...

Debatt: Ersättningssystemen äventyrar arbetsmiljön och patientsäkerheten

2019-10-22 12:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Bristerna i arbetsmiljön för våra medlemmar tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarand...

Se webbsändningar från Fysioterapi 2019

2019-10-21 10:22

Fysioterapi 2019

Onsdagen den 23 oktober direktsänds några programpunkter ur Fysioterapi 2019 på webben, däribland...