En av dessa tre blir Årets fysioterapeut 2019 – Fysioterapeuterna

2019-08-30 10:10

Årets fysioterapeut

Tre kandidater kvar med chans att bli Årets fysioterapeut 2019

Fysioterapeuternas externa jury har nu sammanträtt och valt ut tre kandidater som går vidare till att kunna bli Årets fysioterapeut 2019, bland de nio kandidater som nominerats av förbundets medlemmar.

Charlotte Häger, Umeå Universitet

Charlotte Häger har genom sitt uppdrag som ordförande i världsorganisationens WCPT:s vetenskapliga kommitté under 2019 med pondus och engagemang drivit på utvecklingen av fysioterapi, både nationellt och globalt. Under hennes ledning möttes forskare, kliniker och lärare inom fysioterapi från hela världen på världskongressen i Genève i maj 2019. Genom Charlottes arbete suddades gränser ut mellan länder och mellan klinik och forskning vilket fört professionen framåt.

Linnea Kärdevik, Malmaskolan Köping

Linnea Kärdevik utvecklar professionen genom att föra in fysioterapi i skolorna och är en av de få fysioterapeuter som lyckats få en anställning i elevhälsan. Det är en stor samhällutmaning att psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet ökar bland barn och unga. Med sin kunskap och sitt engagemang vill Linnea vända trenden - och skapa hälsa och trygghet för barn och unga på Malmaskolan i Köping. Hon brinner också för samarbete med andra aktörer som vill främja barns och ungas hälsa.

Annika Truedsson, Aleris Skärholmen

Ojämlikhet i hälsa är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Annika Truedsson visar genom sitt arbete som specialistfysioterapeut i ett socioekonomiskt utsatt område, att det går att skapa jämlik hälsa även i områden där många förutom nedsatt hälsa även kämpar med psykologisk, social och ekonomisk utsatthet. Med engagemang, personcentrerat förhållningssätt och evidensbaserad fysioterapi bidrar hon till bättre hälsa för varje individ, vilket på sikt kan bidra till en ökad folkhälsa i närområdet.

Utses i samband med Fysioterapi 2019

De tre utvalda kandidaterna kommer att intervjuas av ledamöter i förbundsstyrelsen och därefter utses årets pristagare, som tillkännages i samband med kvällsminglet onsdagen den 23 oktober på Fysioterapi 2019.

Fakta om Årets fysioterapeut

Priset delas ut varje år till den fysioterapeut (sjukgymnast) som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till förbättrad hälsa hos patienter och medborgare. Vid nomineringsförfarandet efterfrågades särskilt nomineringar på fysioterapeuter (sjukgymnaster) som i sin yrkesutövning bemöter samhällsaktuella frågor och utmaningar som rör patienters och invånares hälsa. Det kan till exempel handla om jämlik hälsa, tekniska innovationer och digitala lösningar, särskilda insatser för barn och ungas hälsa etc.

Årets fysioterapeut utses av förbundsstyrelsen efter förslag från en jury som tagit ställning utifrån de personer som blivit nominerade.

Juryn för Årets fysioterapeut 2019

  • Christina Kennedy, Chefredaktör Dagens Medicin
  • Eva Fernvall, Senior rådgivare
  • Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbundet
  • Robin Jarl, ordförande Studentsektionen Fysioterapeuterna
  • Inger Ros, Förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
  • Lois Steen, Chefredaktör Fysioterapi
  • Stefan Jutterdal, Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...