2019-09-05 06:10

Påverkansarbete, Forskning, Rörelselyft

Fallolyckor i fokus på Internationella Fysioterapins Dag

Den 8 september infaller Internationella Fysioterapins Dag. I år sätter vi fokus på fallolyckor som är ett stort samhällsproblem och som årligen kostar samhället mer än 11 miljarder kronor.

Förbundet har tagit fram faktabladet "Fysioterapi ger resultat: Fall och skörhet" som visar att fysioterapi förebygger fallolyckor, förhindrar och bromsar utvecklandet av skörhet och ökar självständighet.

Upp till 40 procent färre fallolyckor

För äldre som bor i eget boende ger fysisk träning en minskning av fallfrekvensen med upp till 40 procent. Fysisk träning med fokus på förbättrad balans har vetenskapligt stöd för både minskad risk för fall och för minskad risk för frakturer vid fall. Risken för frakturer vid fall minskar med drygt 60 procent.

- Cirka fyra gånger fler dör i fallolyckor än i trafikolyckor. Vi behöver nu tänka annorlunda. Samhället har länge arbetat strategiskt för att minska dödsfallen i trafiken. Från ett brett samhällsperspektiv är det nu dags att satsa offensivt för att minska antalet fallolyckor. Här har fysioterapeuter en nyckelroll att, tillsammans med olika delar av samhället, systematiskt arbeta förebyggande, säger Stefan Jutterdal, förbundsordförande i Fysioterapeuterna i ett pressmeddelande.

Många firar måndagen den 9 september

Eftersom Internationella Fysioterapins Dag i år infaller på en söndag, väljer många att vänta med firandet till måndagen den 9 september.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...

Fallolyckor i fokus på Internationella Fysioterapins Dag

2019-09-05 06:10

Påverkansarbete, Forskning, Rörelselyft

Den 8 september infaller Internationella Fysioterapins Dag. I år sätter vi fokus på fallolyckor s...