2019-01-10 14:57

Levnadsvanor

Ny folder om fysisk aktivitet på arabiska att beställa

Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt har tagit fram ett kunskapsstöd på arabiska till vuxna om fysisk aktivitet som prevention av sjukdomar.

Denna folder innehåller motsvarande kunskap som Fysioterapeuternas svenska folder "Våra kroppar är gjorda för rörelse!".

Hälso- och sjukvårdspersonal träffar många patienter med begränsad kunskap i svenska språket. Med kunskapsstöd som är på patientens modersmål kan samtalet i mötet göras mer effektiv och motiverande och patientens möjlighet för egen vård ökas. Därför har projektet tagit fram detta kunskapsstöd på arabiska, som är ett av världens fem största språk.

Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

 

Senaste nyheterna

Ny folder om fysisk aktivitet på arabiska att beställa

2019-01-10 14:57

Levnadsvanor

Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt har tagit fram ett kunskapsstöd på arabiska till vuxna om...