2019-01-10 14:57

Levnadsvanor

Ny folder om fysisk aktivitet på arabiska att beställa

Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt har tagit fram ett kunskapsstöd på arabiska till vuxna om fysisk aktivitet som prevention av sjukdomar.

Denna folder innehåller motsvarande kunskap som Fysioterapeuternas svenska folder "Våra kroppar är gjorda för rörelse!".

Hälso- och sjukvårdspersonal träffar många patienter med begränsad kunskap i svenska språket. Med kunskapsstöd som är på patientens modersmål kan samtalet i mötet göras mer effektiv och motiverande och patientens möjlighet för egen vård ökas. Därför har projektet tagit fram detta kunskapsstöd på arabiska, som är ett av världens fem största språk.

Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

 

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...