2019-01-10 14:57

Levnadsvanor

Ny folder om fysisk aktivitet på arabiska att beställa

Fysioterapeuternas levnadsvaneprojekt har tagit fram ett kunskapsstöd på arabiska till vuxna om fysisk aktivitet som prevention av sjukdomar.

Denna folder innehåller motsvarande kunskap som Fysioterapeuternas svenska folder "Våra kroppar är gjorda för rörelse!".

Hälso- och sjukvårdspersonal träffar många patienter med begränsad kunskap i svenska språket. Med kunskapsstöd som är på patientens modersmål kan samtalet i mötet göras mer effektiv och motiverande och patientens möjlighet för egen vård ökas. Därför har projektet tagit fram detta kunskapsstöd på arabiska, som är ett av världens fem största språk.

Våra kroppar är gjorda för rörelse - på arabiska

 

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...