2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ som tagits inom förbundet för att verka för hållbarhet. Dessa frågor kommer även vara viktiga inför förbundets nästa politiska kongress i november 2020.

Miljödiplomering – ett sätt att bedriva systematiskt arbete

Smärtsektionen drog i våras igång sitt arbete med att miljödiplomera sin verksamhet, enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Smärtsektionen genomför ett pilotprojekt där syftet är att se om detta är ett arbetssätt som går att använda inom hela förbundet. En första utbildningsdag (se fotot ovan) genomfördes tidigare i höstas med deltagare från sektionen, Distrikt Västra Götaland och förbundets kansli.

Symposium på Fysioterapi 2019

Under Fysioterapi 2019 på Waterfront i Stockholm kommer ett symposium att hållas med rubriken "Fysioterapins roll för hälsa, välbefinnande och hållbar utveckling" torsdagen den 24 oktober. På symposiet kommer FN:s globala hållbarhetsmål att presenteras, hur sambanden mellan hälsa och miljö beskrivs i forskningen, exempel på hur klimatfrågor kan integreras på ett strukturerat sätt i fysioterapeutisk verksamhet, fysioterapins historia och framtid ur ett hållbarhetsperspektiv och Fysioterapeuternas arbete med och visioner i hållbarhetsfrågor.

Inför Kongress 2020

Förbundets nuvarande vision "Alla ska kunna leva ett liv i rörelse" (som beslutades om på kongressen 2016) tar sin utgångspunkt i ett av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som Sverige anslutit sig till. Därför är det en självklarhet att frågor om hållbarhet är i fokus också i arbetet inför kongressen i november 2020.

Ingen facklig strejk den 27 september

Den 27 september genomförs en global klimatstrejk där organisationen Fridays for future har uppmanat fackliga organisationer att ställa sig bakom strejken.
Klimatfrågan är utan tvekan en av de viktigaste frågorna i vår tid och berör oss alla.

Fysioterapeuterna är som förbund anslutna till paraplyorganisationen Saco, där vi tillsammans har beslutat att inte gå i strejk, eftersom den strejkrätt som fackförbund har berör konflikter som rör arbetsmarknadens parter. Strejkvapnet kan inte användas för allmänna politiska påtryckningar.

Vi som professions- och fackförbund kan däremot på många andra sätt bidra till en ambitionshöjning och till att öka takten i klimatarbetet. Fysioterapeuter har en stor och viktig roll när det gäller att främja hälsosamma levnadsvanor. Genom att stötta människor till beteendeförändringar kan vi bidra till att påverka både hälsa och klimat.

Läs mer

Senaste nyheterna

Minister Matilda Ernkrans uppvaktades av förbundet

2019-10-03 16:48

Under torsdagseftermiddagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Cecilia Fridén...

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...