2019-10-03 16:48

Minister Matilda Ernkrans uppvaktades av förbundet

Under torsdagseftermiddagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Cecilia Fridén Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Under mötet lyfte förbundets representanter fram behovet av en statligt reglerad specialistordning, förlängd grundutbildning och fler utbildningsplatser för fysioterapeuter.

Förlängd grundutbildning

För att kunna möta de krav som dagens hälso- och sjukvård ställer och för att hålla en internationellt godtagbar nivå behöver utbildningen förlängas och ge en magisterexamen. Grundutbildningens längd är inte anpassad till nuvarande kunskapsläge. Remissfrihet och den nya behovsanpassade vårdgarantin leder till att fysioterapeuten i många fall verkar som första instans i mötet med patienten vilket ställer högre krav på kompetens.

Ökat antal utbildningsplatser

De senaste åren har arbetsmarknaden för fysioterapeuter förändrats drastiskt. Efterfrågan på fysioterapeuter har ökat och kommer att öka ytterligare med närmare 30 procent under kommande år enligt SCB:s Trender och prognoser 2017. Redan idag är det en brist på fysioterapeuter på flera platser i landet och söktrycket är hårt på de utbildningsplatser som finns med fem förstahandssökande per utbildngsplats. Demografiska förändringar tillsammans med de politiska reformer som hälso- och sjukvården står inför står inför, till exempel omställningen till nära vård, behöver därför ligga till grund för framtida behov av utbildningsplatser.

Statligt reglerad specialistordning

Dagens hälso- och sjukvård har förändrats och är kunskapsintensiv och komplex. Tillgången till specialiserad rehabilitering har inte följt med i utvecklingen. Dessutom, i takt med att alltmer avancerad hälso-och sjukvård flyttar ut från sjukhusen till primärvård eller till patientens bostad, ökar behovet av specialiserad kompetens inom primär och kommunal hälso-och sjukvård. Idag råder stora skillnader i förutsättningar för att specialisera sig inom fysioterapi. En stor andel fysioterapeuter får bekosta sina studier själva eller gå ner i arbetstid för att kunna genomföra specialistutbildningen. Specialisttiteln är inte skyddad vilket innebär att alla kan kalla sig specialistfysioterapeut.Fysioterapeuterna verkar därför för en statlig reglering av specialistordningen som möjliggör för fler fysioterapeuter att vidareutbilda sig inom ramen för sin tjänst i likhet med läkarnas specialistutbildning. En statlig reglering är även nödvändig för att alla blivande specialister ska få tillgång till en handledare utan att själv bekosta handledningen.

Senaste nyheterna

Minister Matilda Ernkrans uppvaktades av förbundet

2019-10-03 16:48

Under torsdagseftermiddagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Cecilia Fridén...

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...