Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal – Fysioterapeuterna

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska vara anställda minst 25 procent av heltid. Detta avgörande gäller för fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan.

Bestämmelserna om A- och B-mottagningar finns i förordningen om ersättning för fysioterapi. Enligt 3 § i denna förordning avser arvodeskategori B ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. 

Både när det rör sig om samverkande fysioterapeuter och när fysioterapeuten är ensampraktiserande krävs för att kravet på B-mottagning ska anses uppfyllt assisterande personal. I förordningstexten står ingenting om omfattningen på sådana tjänster.

Gemensamma tillämpningsregler i regionerna

Regionerna har, mot bakgrund av ett rättsfall från hovrätten (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 277-97 av den 12 mars 1998), uppställt förvaltningsgemensamma tillämpningsregler som innebär att assisterande personal ska vara anställd i en tjänstgöringsgrad som motsvarar minst 25 procent av heltid på helårsbasis (motsvarande 10 timmar per vecka) och att denna resurs i sin helhet ska förfogas av verksamheten. Vid gruppmottagning gäller kravet på minst 25 procent per etableringsinnehavare.

Denna möjlighet för regionerna som uppkommit mot bakgrund av ovannämnda avgörande från hovrätten konstateras även i ett senare fall från förvaltningsrätten i Göteborg från år 2016 (Förvaltningsrätten i Göteborg, mål nr 6688-15 av den 3 februari 2016).

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...