2019-03-14 14:53

Medlemsförmån

Ny "Min sida" lanserad

I samband med att Fysioterapeuterna byter medlemssystem lanseras nu en ny ”Min sida” med fler funktioner. Förutom att du kan se och ändra dina uppgifter som e-postadress och sektionstillhörighet, kan du nu även se dina fakturor och dina lokala arbetsplatsombud.

Under några veckor har "Min sida" varit stängd på grund av bytet till nytt medlemssystem. Detta arbete är klart och förbundet kan nu lansera en bättre och mer användarvänlig version. Precis som tidigare kan du se dina uppgifter som finns i medlemsregistret om dig och ditt medlemskap, men du kan nu göra fler ändringar.

Dett kan du göra på "Min sida":

  • Ändra din e-postadress
  • Ändra dina telefonnummer
  • Se dina fakturor och autogirodragningar
  • Byta arbetsgivare och ändra sysselsättning
  • Byta sektionstillhörighet eller lägga till ytterligare sektioner
  • Lägga till vidareutbildningar.
  • Se vilka som är dina lokala arbetsplatsombud

Kontrollera dina uppgifter

Gå gärna in och kontrollera dina uppgifter. Det är viktigt att dem är riktiga och uppdaterade, bland annat för att vi ska kunna nå dig via e-post med relevant medlemsinformation som berör dig i din profession och anställning.

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...