Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden – Fysioterapeuterna

2019-05-29 11:05

Företagare

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt har Skatterättsnämnden prövat frågan om momsskyldighet i tre ärenden.

Ärendena gällde läkare och sjuksköterskor som genom bolag arbetade hos sjukhus eller på äldreboenden. Läkarna och sjuksköterskorna stod under sjukhusets respektive äldreboendets arbetsledning där sjukhuset eller äldreboendet var ansvarig vårdgivare gentemot patienterna. Läkarna och sköterskorna följde de riktlinjer som sjukhuset satt för administration och för hur vården ska bedrivas. I dessa fall sågs tjänsten inte som sjukvård och moms ska därför utgå.

Ärendena gäller för läkare och sjuksköterskor, men samma principer gäller för fysioterapeuter som arbetar i annan verksamhet med samma upplägg.

Förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden

Länk

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) uttalat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådana sjukvårdstjänster som omfattas av undantag från skatteplikt.

Med anledning av denna dom tillämpar Skatteverket från den 1 juli 2019 det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård, vilket innebär att köp av vårdtjänster är belagda med moms.

Vänd dig till Skatteverket

Om du har svårt att avgöra om den tjänst som du tillhandahåller omfattas av undantaget från skatteplikt eller inte, ta i första hand kontakt med ditt lokala skattekontor. Ta även gärna kontakt med förbundet för hjälp med att formulera din fråga och argumentera för din synpunkt.  

Maila till kansli@fysioterapeuterna.se

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...