Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel – Fysioterapeuterna

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt, värderat och sammanställt befintlig evidens gällande fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid yrsel.

Den samlade evidensen i kombination med gruppens samlade erfarenheter har resulterat i rekommendationer om undersökning och behandling.

Förhoppningen är att sprida kunskap om evidens för och utformning av fysioterapeutisk bedömning och behandling vid olika former av yrsel, och att riktlinjerna framöver skall vara till stöd för fysioterapeuter som arbetar med patienter med yrsel oavsett vårdform.

Riktlinjerna kommer även presenteras på ett symposium på Fysioterapi 2019 i oktober.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...