2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt, värderat och sammanställt befintlig evidens gällande fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid yrsel.

Den samlade evidensen i kombination med gruppens samlade erfarenheter har resulterat i rekommendationer om undersökning och behandling.

Förhoppningen är att sprida kunskap om evidens för och utformning av fysioterapeutisk bedömning och behandling vid olika former av yrsel, och att riktlinjerna framöver skall vara till stöd för fysioterapeuter som arbetar med patienter med yrsel oavsett vårdform.

Riktlinjerna kommer även presenteras på ett symposium på Fysioterapi 2019 i oktober.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...