2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt, värderat och sammanställt befintlig evidens gällande fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid yrsel.

Den samlade evidensen i kombination med gruppens samlade erfarenheter har resulterat i rekommendationer om undersökning och behandling.

Förhoppningen är att sprida kunskap om evidens för och utformning av fysioterapeutisk bedömning och behandling vid olika former av yrsel, och att riktlinjerna framöver skall vara till stöd för fysioterapeuter som arbetar med patienter med yrsel oavsett vårdform.

Riktlinjerna kommer även presenteras på ett symposium på Fysioterapi 2019 i oktober.

Kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

Senaste nyheterna

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Senast 15/9: Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-09-10 08:40

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...

Fallolyckor i fokus på Internationella Fysioterapins Dag

2019-09-05 06:10

Påverkansarbete, Forskning, Rörelselyft

Den 8 september infaller Internationella Fysioterapins Dag. I år sätter vi fokus på fallolyckor s...