Reflektioner till God och nära vård-utredningen – Fysioterapeuterna

2019-12-05 11:35

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för fysioterapeuter. Det är två av förslagen som förbundet för fram i sin reflektion av dialogfrågorna från senaste delbetänkandet i utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård".

Fysioterapeuterna har fått möjlighet att resonera kring de dialogfrågor som finns i det tredje delbetänkandet God och nära vård - Vård i samverkan, SOU 2019:29.

Diskussioner har förts i alla delar av förbundet genom att frågorna har skickats till våra olika råd, sektioner och distrikt. Reflektioner kring frågorna har sedan sammanställts och diskuterats av förbundsstyrelsen vid deras decembermöte.

Fysioterapeuternas reflektioner kring dialogfrågor i delbetänkandet SOU 2019:29

God och nära vård – Vård i samverkan. Delbetänkandet SOU 2019:29

 

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...