Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan – Fysioterapeuterna

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Den senaste tiden har Fysioterapeuternas kansli fått samtal från medlemmar verksamma inom nationella taxan i Region Stockholm om att de mottagit överväganden och därefter, i vissa fall, även beslut om avregistrering ur förteckningen över fysioterapeuter verksamma enligt LOF.

Tidsfrist på tre veckor

Om du har fått ett sådant beslut ber vi dig gärna att ta kontakt med oss så fort som möjligt. Du behöver vara uppmärksam på att tidsfristen för att få ett sådant beslut prövat och eventuellt upphävt är tre (3) veckor.

Förbundets kansli har tagit fram en mall som du kan använda för att överklaga till förvaltningsrätten. Överklagandet ska skickas/lämnas in till förvaltningsrätten på den ort där du är verksam och där beslutet tagits.

Av mallen framgår tydligt hur du ska göra, men har du frågor eller vill ha hjälp med detta vänd dig till oss på foretagare@fysioterapeuterna.se.

Inloggning krävs

Eftersom mallen är en medlemsförmån krävs att du loggar in via länken högst upp till höger för att ta del av den.

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...