2019-08-28 15:36

Utbildning

Satsning på nyanlända fysioterapeuter

Arbetsförmedlingen har beslutat att bifalla förbundets ansökan om främjandemedel för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES till en summa av 600 000 kronor.

Huvudsyfte är att främja nyanlända fysioterapeuters väg mot svensk legitimation och att etablera sig på arbetsmarknaden.

Pengarna kommer användas till ett pilotprojekt som syftar till att utveckla och testa ett yrkesspecifikt informations- och utbildningsmaterial för nyanlända fysioterapeuter som stöd i att förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller den ettåriga kompletterande utbildningen för fysioterapeuter. Projektet genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI), samt i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Pilotprojekt på Karolinska Institutet

Projektets första steg sker under september då en förberedande kurs genomförs för tio till tjugo nyanlända fysioterapeuter. Genom denna kurs, kommer ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial att utvecklas, testas samt utvärderas. Framtaget material ska sedan ligga till grund för en specifik riktad förberedande kurs som tillgängliggörs för nyanlända fysioterapeuter på väg mot svensk legitimation.

-Fysioterapeut är ett bristyrke och i hela landet är det svårt att rekrytera fysioterapeuter då det är liten konkurrens om jobben. Därför är det denna insats av stor betydelse för att ta tillvara den kompetens och kunskap som finns hos nyanlända fysioterapeuter, säger utbildningssamordnare Anna Lindhoff på Fysioterapeuternas kansli.

Arbetsförmedlingen skriver i sitt beslut;

"Nyanlända fysioterapeuter rör sig om förhållandevis liten grupp individer. Behovet för målgruppen att få stöd i sin väg mot legitimation bedöms dock vara relevant. Fysioterapeuter är ett bristyrke och mycket liten eller liten konkurrens om jobben råder i hela landen. Insatserna bedöms uppfylla förutsättningar för statsbidrag enligt 4 § i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Senaste nyheterna

Nominera: Vilken verksamhet ska få Kvalitetspriset 2020?

2019-10-29 14:59

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Dags att svara på årets löneenkät!

2019-10-28 10:39

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatist...

Charlotte Häger utsedd till Årets fysioterapeut 2019

2019-10-23 17:35

Årets fysioterapeut

Professor Charlotte Häger vid Umeå universitet utsågs ikväll till Årets fysioterapeut 2019 i...

Debatt: Ersättningssystemen äventyrar arbetsmiljön och patientsäkerheten

2019-10-22 12:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Bristerna i arbetsmiljön för våra medlemmar tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarand...

Se webbsändningar från Fysioterapi 2019

2019-10-21 10:22

Fysioterapi 2019

Onsdagen den 23 oktober direktsänds några programpunkter ur Fysioterapi 2019 på webben, däribland...