2019-08-28 15:36

Utbildning

Satsning på nyanlända fysioterapeuter

Arbetsförmedlingen har beslutat att bifalla förbundets ansökan om främjandemedel för nyanlända fysioterapeuter med utländsk utbildning utanför EU/EES till en summa av 600 000 kronor.

Huvudsyfte är att främja nyanlända fysioterapeuters väg mot svensk legitimation och att etablera sig på arbetsmarknaden.

Pengarna kommer användas till ett pilotprojekt som syftar till att utveckla och testa ett yrkesspecifikt informations- och utbildningsmaterial för nyanlända fysioterapeuter som stöd i att förbereda sig inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller den ettåriga kompletterande utbildningen för fysioterapeuter. Projektet genomförs i nära samarbete med Karolinska Institutet (KI), samt i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Pilotprojekt på Karolinska Institutet

Projektets första steg sker under september då en förberedande kurs genomförs för tio till tjugo nyanlända fysioterapeuter. Genom denna kurs, kommer ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial att utvecklas, testas samt utvärderas. Framtaget material ska sedan ligga till grund för en specifik riktad förberedande kurs som tillgängliggörs för nyanlända fysioterapeuter på väg mot svensk legitimation.

-Fysioterapeut är ett bristyrke och i hela landet är det svårt att rekrytera fysioterapeuter då det är liten konkurrens om jobben. Därför är det denna insats av stor betydelse för att ta tillvara den kompetens och kunskap som finns hos nyanlända fysioterapeuter, säger utbildningssamordnare Anna Lindhoff på Fysioterapeuternas kansli.

Arbetsförmedlingen skriver i sitt beslut;

"Nyanlända fysioterapeuter rör sig om förhållandevis liten grupp individer. Behovet för målgruppen att få stöd i sin väg mot legitimation bedöms dock vara relevant. Fysioterapeuter är ett bristyrke och mycket liten eller liten konkurrens om jobben råder i hela landen. Insatserna bedöms uppfylla förutsättningar för statsbidrag enligt 4 § i förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...

Debatt: Det behöver inte vara svårt att tänka nytt

2019-09-06 09:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Sverige står mitt i en preventionskris som vi sett komma i flera år utan att agera. Det skriver...

Fallolyckor i fokus på Internationella Fysioterapins Dag

2019-09-05 06:10

Påverkansarbete, Forskning, Rörelselyft

Den 8 september infaller Internationella Fysioterapins Dag. I år sätter vi fokus på fallolyckor s...