2019-10-28 10:39

Dags att svara på årets löneenkät!

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatistik blir vederhäftig och relevant, säger Tess Barrington, ombudsman, på Fysioterapeuternas kansli.

Löneenkäten tar 5-7 minuter att besvara!

-Vi behöver få så mycket input som möjligt både när det gäller löner och hur löneprocessen fungerar. Det står väldigt tydligt i alla de kollektivavtal vi tecknat med arbetsgivarna hur löneprocessen ska gå till. Det kan inte meddelas lättvindigt via en post-it-lapp. Om detta inte fungerar behöver vi veta det för att kunna påverka, säger Tess Barrington.

Används till Saco Lönesök

Statistiken, som tas fram av inkomna svar, används främst till den uppskattade medlemsförmånen Saco Lönesök, som kan vara bra att ta del av inför ditt lönesamtal, om du får en ny befattning eller byter tjänst och ska förhandla din lön.

- Vi har även stor nytta av enkätsvaren när vi ger rådgivning i medlemjouren och stöttar våra förtroendevalda i lönefrågor.

Vad händer om vi inte får in några svar?
- Förra året svarade 63 procent av alla som fick enkäten. För 20 år sedan svarade 85 procent. En bra svarsfrekvens är A och O för att slutsatser som dras ska vara tillförlitliga. Om vi sjunker mer i svarsfrekvens finns risk att vi förlorar vår trovärdighet när vi jobbar för bättre löner och villkor.

Varför får inte våra företagande medlemmar svara?
- Tanken med löneenkäten är främst att följa upp hur väl våra kollektivavtal följs av arbetsgivarna vad gäller löneprocessen. Våra företagare är antingen sin egen arbetsgivare eller arbetsgivare till andra medlemmar. Företagande medlemmars ersättningar är givetvis relevanta och det följer vi på flera sätt, men det blir inte relevant för löneenkäten.


Frågor?


Maila

enkatsvar@fysioterapeuterna.se

Ring

08-567 06 100 (växel)
Ange att du har frågor om löneenkäten.

Senaste nyheterna

Sök stipendium!

2019-11-21 10:35

Medlemsförmån

Senast den 15 januari kan du som medlem i Fysioterapeuterna söka stipendium ur Minnesfonden. Är d...

Fysioterapi ger resultat: Beställ faktablad nummer tre

2019-11-15 10:40

Påverkansarbete, Forskning

"Fysioterapeut som första bedömare inom primärvården" är namnet på faktablad nummer tre som nu...

Socialministern uppvaktades

2019-11-13 14:24

Påverkansarbete, Specialistordning

Under onsdagseftermiddagen träffade förbundets ordförande Stefan Jutterdal och hälso- och...

Nominera: Vilken verksamhet ska få Kvalitetspriset 2020?

2019-10-29 14:59

Påverkansarbete, Kvalitetspriset

Nu har du chansen att nominera den verksamhet som du tycker ska få Fysioterapeuternas Kvalitetspr...

Dags att svara på årets löneenkät!

2019-10-28 10:39

Det lönar sig att svara på årets löneenkät. Ditt svar är avgörande för att förbundets lönestatist...