2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person du tycker ska vara kongressombud och ta beslut om förbundets framtida inriktning.

På Fysioterapeuternas kongress den 14-15 november 2020 tar 85 valda ombud beslut om förbundets politik och inriktning för åren 2021-2024, inklusive val av förbundsstyrelse. Ombuden väljs av förbundets distrikt, sektioner och studentsektion. 

Fördelningen av de 85 ombuden

  • 16 sektioner väljer var sitt ombud
  • Studentsektionen väljer ett ombud per utbildningsort, dvs totalt 8.
  • Övriga ombudsplatser fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal i respektive distrikt den 31 december 2019.

Du kan påverka vem som ska företräda dig

Under sista kvartalet i år fattar förbundets 21 distrikt beslut på sina respektive årsmöten vilka ombud de ska skicka till kongressen. Inför årsmötet i ditt distrikt kan du nominera den person du vill ska företräda dig.


Frågor och svar

Vad är en kongress?
Kongressen är förbundets högst beslutande organ. Här diskuterar och beslutar kongressombuden om förbundets framtida verksamhet.

Vad innebär en nominering?
Du föreslår en medlem att bli kongressombud och därmed företräda ditt distrikt vid förbundets kongress 2020.

Vad är kongressombudets uppdrag?
Att delta på förbundets kongress som äger rum i Stockholm 14-15 november 2020.

Vem kan nomineras?
Alla medlemmar i ditt distrikt. Man kan också nominera sig själv.

Måste personen vara tillfrågad?
Ja.

Vilka kan nominera?
Nomineringar kan göras av alla medlemmar i förbundet.

Hur många kan man nominera?
Man kan nominera hur många man vill. (För varje person man nominerar fyller man i nomineringsformuläret).

Hur många ombud på kongressen har varje distrikt?
Det beror på hur många medlemmar det är i distriktet, men mellan två och sex. Totalt har kongressen 85 ombud. Samtidigt ska lika många (minst) suppleanter väljas.

Vad händer när nomineringen är stängd?
Nomineringarna sammanställs och resultatet överlämnas till respektive distriktsstyrelse. Beslut om vilka som ska representera distriktet på kongressen tas vid distriktets årsmöte under kvartal 4.

Förberedelse för kongressombud
Förbundet förbereder kongressombuden genom att skicka ut material och information om hur en kongress går till, liksom underlag för de frågor som kommer att diskuteras och beslutas under kongressen. För att förbereda sig och ta reda på vad medlemmarna tycker är det bra att diskutera med andra.

Senaste nyheterna

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...

Nya kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel

2019-06-04 16:44

Forskning, Kliniska riktlinjer

Nu finns kliniska riktlinjer för fysioterapi vid yrsel publicerade. De tolv författarna har sökt,...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...