2019-02-06 09:33

Påverkansarbete

Nytt pris ska belöna samarbete

Fysioterapeuterna är en av initiativtagarna till det nya priset "Årets brobyggare", som ska belöna samarbete i hälso- och sjukvården. Ta chansen och nominera!

Tanken är att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten, samt att belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän. Priset understryker vikten av teamarbete mellan alla relevanta hälso- och sjukvårdsprofessioner såväl som patienter och närstående.

Flera initiativtagare

Årets brobyggare är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Vårdförbundet, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT och Svensk Sjuksköterskeförening.

Enskilda personer, team, projekt och hela arbetsplatser kan nomineras och alla sorters hälso- och sjukvård kan komma ifråga – den som drivs i offentlig, privat eller ideell regi.
Vinnaren ska ha utmärkt sig vad gäller interprofessionellt samarbete – hållbart samarbete mellan olika vårdprofessioner, mellan vård och patient/anhöriga samt mellan olika organisationer.

Nya initiativ och arbetssätt

Ett annat kriterium gäller personcentrering, det vill säga fokus på att utgå från personen som behöver hjälp, snarare än diagnosen. Utöver det vill juryn också se förmåga till nya initiativ och arbetssätt, liksom effektivt implementerade prioriteringar; att rensa ut gamla metoder som inte längre behövs.

Vinnarna utses av en expertjury och prisutdelning sker på Vårdarenan den 26 mars 2019.

Senaste nyheterna

Begränsad service hos Medlemsregistret

2019-02-20 11:07

I månadsskiftet februari-mars byter Fysioterapeuterna medlemssystem. Det innebär att Medlemsregis...

Fysioterapeuterna beviljas inträde i AkademikerAlliansen

2019-02-13 13:37

Kollektivavtal, Påverkansarbete

Den 1 april byter Fysioterapeuterna förhandlingsorganisation för kommun- och landstingsanställda...

Debatt: För att klara framtidens välfärd måste vi digitalisera

2019-02-07 10:16

Påverkansarbete, Debattartikel

Offentlig sektor behöver hitta långsiktiga lösningar för att klara av att finansiera välfärden oc...

Nytt pris ska belöna samarbete

2019-02-06 09:33

Påverkansarbete

Fysioterapeuterna är en av initiativtagarna till det nya priset "Årets brobyggare", som ska belön...

Nya siffror i Saco Lönesök

2019-01-25 09:34

Lön, Medlemsförmån

Vi har nu uppdaterat siffrorna i medlemsförmånen Saco Lönesök med uppgifterna från höstens...