2019-04-01 11:24

Påverkansarbete, Rörelselyft

Se webbsänt seminarium om psykisk ohälsa bland unga

Onsdagen den 3 april kl 8:00 direktsände Fysioterapeuterna en seminarium på webben om psykisk ohälsa bland unga. Titta i efterhand.

Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser och långa väntetider? Detta seminarium vänder sig både till fysioterapeuter och beslutsfattare som politiker.

Bland flickor som är 11 år har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på fem år och för pojkar har andelen ökat från 20 till 30 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Behovet av nya metoder och arenor för att tidigt kunna minska risken för långvarig sjukdom är stor.

Idag finns god evidens för att fysisk aktivitet kan användas vid prevention och behandling av psykisk ohälsa. Kunskapen om detta är låg och effektiva tidiga insatser lyser med sin frånvaro. Nyckeln är att fånga upp behoven i ett tidigt skede och där är skolan och elevhälsan en viktig plats. Men vad krävs egentligen av beslutsfattare för att alla barn och unga ska få möjlighet till en jämlik och rätt behandling?

Varmt välkomna till en intressant frukosthubb, som sänds via webben, där vi presenterar forskning och metoder för hur unga med psykisk ohälsa kan få verktyg för tillfrisknande och hur elevhälsan kan förstärkas för att unga med psykisk ohälsa snabbt ska upptäckas och få bästa möjliga stöd.

Detta är det första i en rad frukosthubbar som Fysioterapeuterna arrangerar om viktiga problemområden.

Medverkande

Maria Hagströmer
Prefekt, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap
Professor, leg. sjukgymnast

Anna Duberg
Medicine doktor, Institutionen för Hälsovetenskaper, leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Scott
Deltagare i Dansprojektet – ett projekt för unga tjejer med psykisk ohälsa

Ulrika Wallbing
Adjunkt, leg fysioterapeut inom mental hälsa och psykoterapeut inriktning barn ungdom

Sänds på webben

Seminariet direktsändes på Fysioterapeuterna Play men går även att titta på i efterhand.

Senaste nyheterna

Se webbsändningar från Fysioterapi 2019

2019-10-21 10:22

Fysioterapi 2019

Onsdagen den 23 oktober direktsänds några programpunkter ur Fysioterapi 2019 på webben, däribland...

Minister Matilda Ernkrans uppvaktades av förbundet

2019-10-03 16:48

Under torsdagseftermiddagen träffade ordförande Stefan Jutterdal och FoU-chef Cecilia Fridén...

Fysioterapeuterna tar ställning i hållbarhetsfrågor

2019-09-19 10:37

Påverkansarbete, Kongress 2020

Systematiskt hållbarhetsarbete och ett symposium på Fysioterapi 2019 är ett par av de initiativ s...

Levnadsvanor: Två nya broschyrer att beställa

2019-09-13 13:47

Levnadsvanor

Förbundets levnadsvaneprojekt har tagit fram två nya broschyrer som du som medlem kan beställa ut...

Fysioterapeuterna startar "En podd i rörelse"

2019-09-06 12:40

I samband med Internationella Fysioterapins Dag lanseras Fysioterapeuternas podd ”En podd i...