Webbsänt seminarium om psykisk ohälsa bland unga – Fysioterapeuterna

2019-04-01 11:24

Påverkansarbete, Rörelselyft

Se webbsänt seminarium om psykisk ohälsa bland unga

Onsdagen den 3 april kl 8:00 direktsände Fysioterapeuterna en seminarium på webben om psykisk ohälsa bland unga. Titta i efterhand.

Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser och långa väntetider? Detta seminarium vänder sig både till fysioterapeuter och beslutsfattare som politiker.

Bland flickor som är 11 år har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på fem år och för pojkar har andelen ökat från 20 till 30 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Behovet av nya metoder och arenor för att tidigt kunna minska risken för långvarig sjukdom är stor.

Idag finns god evidens för att fysisk aktivitet kan användas vid prevention och behandling av psykisk ohälsa. Kunskapen om detta är låg och effektiva tidiga insatser lyser med sin frånvaro. Nyckeln är att fånga upp behoven i ett tidigt skede och där är skolan och elevhälsan en viktig plats. Men vad krävs egentligen av beslutsfattare för att alla barn och unga ska få möjlighet till en jämlik och rätt behandling?

Varmt välkomna till en intressant frukosthubb, som sänds via webben, där vi presenterar forskning och metoder för hur unga med psykisk ohälsa kan få verktyg för tillfrisknande och hur elevhälsan kan förstärkas för att unga med psykisk ohälsa snabbt ska upptäckas och få bästa möjliga stöd.

Detta är det första i en rad frukosthubbar som Fysioterapeuterna arrangerar om viktiga problemområden.

Medverkande

Maria Hagströmer
Prefekt, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap
Professor, leg. sjukgymnast

Anna Duberg
Medicine doktor, Institutionen för Hälsovetenskaper, leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Scott
Deltagare i Dansprojektet – ett projekt för unga tjejer med psykisk ohälsa

Ulrika Wallbing
Adjunkt, leg fysioterapeut inom mental hälsa och psykoterapeut inriktning barn ungdom

Sänds på webben

Seminariet direktsändes på Fysioterapeuterna Play men går även att titta på i efterhand.

Senaste nyheterna

Debatt: Fysioterapeuternas julklapp till region- och kommunpolitiker

2019-12-19 09:34

Påverkansarbete, Debattartikel

Det finns flertalet exempel på områden där små insatser kan ge stora resultat, både för patienter...

Nationella taxan: Krav på minst 25 procents anställning för assisterande personal

2019-12-17 15:03

Företagare, Nationella taxan

Efter två domar kan landets regioner ha fog för att ställa krav på att assisterande personal ska...

Debatt: Satsa på kliniska forskartjänster

2019-12-12 09:25

Påverkansarbete, Forskning, Debattartikel

När fler blir äldre behöver vårdens metoder utvecklas. Vi anser att det är nödvändigt med...

Region Stockholm avregistrerar verksamma inom nationella taxan

2019-12-05 13:29

Företagare, Nationella taxan

Viktig information för dig som har fått beslut om avregistrering ur förteckningen över...

Reflektioner till God och nära vård-utredningen

2019-12-05 11:35

Skyldighet för alla kommuner att införa en MAR och en statligt reglerad specialistordning för...