2019-04-01 11:24

Påverkansarbete, Rörelselyft

Se webbsänt seminarium om psykisk ohälsa bland unga

Onsdagen den 3 april kl 8:00 direktsände Fysioterapeuterna en seminarium på webben om psykisk ohälsa bland unga. Titta i efterhand.

Den psykiska ohälsan bland unga är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Hur kan unga med psykisk ohälsa i ett tidigt skede fångas upp och få stöd utan remisser och långa väntetider? Detta seminarium vänder sig både till fysioterapeuter och beslutsfattare som politiker.

Bland flickor som är 11 år har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på fem år och för pojkar har andelen ökat från 20 till 30 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Behovet av nya metoder och arenor för att tidigt kunna minska risken för långvarig sjukdom är stor.

Idag finns god evidens för att fysisk aktivitet kan användas vid prevention och behandling av psykisk ohälsa. Kunskapen om detta är låg och effektiva tidiga insatser lyser med sin frånvaro. Nyckeln är att fånga upp behoven i ett tidigt skede och där är skolan och elevhälsan en viktig plats. Men vad krävs egentligen av beslutsfattare för att alla barn och unga ska få möjlighet till en jämlik och rätt behandling?

Varmt välkomna till en intressant frukosthubb, som sänds via webben, där vi presenterar forskning och metoder för hur unga med psykisk ohälsa kan få verktyg för tillfrisknande och hur elevhälsan kan förstärkas för att unga med psykisk ohälsa snabbt ska upptäckas och få bästa möjliga stöd.

Detta är det första i en rad frukosthubbar som Fysioterapeuterna arrangerar om viktiga problemområden.

Medverkande

Maria Hagströmer
Prefekt, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap
Professor, leg. sjukgymnast

Anna Duberg
Medicine doktor, Institutionen för Hälsovetenskaper, leg. fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatri

Jenny Scott
Deltagare i Dansprojektet – ett projekt för unga tjejer med psykisk ohälsa

Ulrika Wallbing
Adjunkt, leg fysioterapeut inom mental hälsa och psykoterapeut inriktning barn ungdom

Sänds på webben

Seminariet direktsändes på Fysioterapeuterna Play men går även att titta på i efterhand.

Senaste nyheterna

Sista chansen: Beställ material till Fysioterapins Dag!

2019-08-07 13:48

Påverkansarbete, Medlemsförmån, Rörelselyft

I år infaller Fysioterapins Dag den 8 september på en söndag, vilket gör att det går lika bra att...

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...

Ordförande Stefan Jutterdal på plats 16 på Maktlistan

2019-06-26 06:42

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal hamnar i år på plats 16 på Dagens Medicins Maktlista.

Ny rapport visar på stort behov av strukturerad kompetensutveckling

2019-06-25 09:42

Lön, Kollektivavtal, Påverkansarbete, Utbildning

Fysioterapeuter saknar ofta nödvändiga förutsättningar för kompetensutveckling och får själva...

Vem ska företräda dig på kongressen 2020?

2019-06-13 14:23

Påverkansarbete, Kongress 2020

Vem vill du ska företräda dig och ditt distrikt på kongressen 2020? Nu kan du nominera den person...