2020

Felaktig information på pappersfakturor

2020-02-19 11:28

Nyligen skickade Fysioterapeuterna ut pappersfakturor med betalningsinformation till medlemmar....

Företagande

Fysioterapeuterna på ortopedmottagningen, Sunderby sjukhus får Kvalitetspriset 2020

2020-02-18 13:15

Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2020 tilldelas fysioterapeuterna på ortopedmottagningen vid...

Ny statistik i Saco Lönesök

2020-02-03 13:40

Den populära medlemsförmånen Saco Lönesök har uppdaterats med ny statistik från höstens löneenkät...

Lön, Medlemsförmån

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

2020-01-30 15:06

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna...

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

2020-01-28 16:19

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att del...

Nominera till förbundsstyrelsen och etiska rådet

2020-01-15 09:45

På Fysioterapeuternas politiska kongress den 14-15 november tar 85 valda ombud beslut om en ny...

Kongress 2020

Fördelarna med medlemskap för dig som chef eller ledare

2020-01-09 13:19

Fysioterapeuterna har tagit fram en folder som berättar vad du vinner på att vara medlem om du är...

Medlemsförmån, Chef och ledare