2020-04-24 14:12

Kollektivavtal, Covid-19

Avtal för privatanställda om personalförsörjning under pandemin

Akademikerförbunden (där Fysioterapeuterna ingår) har träffat kollektivavtal med Almega Vårdföretagarna om ökad flexibilitet för att klara ökat personalbehov på grund av Covid-19-pandemin. Avtalet är tillfälligt och gäller till och med den 31 december 2020, med möjlighet att säga upp det i förtid.

Denna överenskommelse har tecknats för att skapa en ram kring hanteringen av personalförsörjning under pågående Covid-19-pandemi. För att överenskommelsen ska kunna tillämpas på företagen måste överenskommelsen aktiveras via en lokal förhandling mellan företaget och Akademikerförbunden.

Hitta lösning först i centrala kollektivavtalet

Innan aktivering av överenskommelsen ska komma på frågan ska företaget ha uttömt alla sina möjligheter, via det centrala kollektivavtalet, att lösa sin personalförsörjning genom att till exempel erbjuda ökad sysselsättningsgrad för befintliga deltidsanställda och nyrekrytering. Företaget behöver även kontakta sina rådgivare på Almega Vårdföretagarna innan förhandlingar om lokalt avtal inleds.

Överenskommelsen ger företag möjlighet till att teckna en lokal överenskommelse med Akademikerförbunden som ger en ökad flexibilitet när det gäller arbetstid, lönerevision och semesterförläggning, samt anger de ersättningar som medlemmar har rätt till när avtalet tillämpas. Överenskommelsen innehåller även en mall för den lokala överenskommelsen samt en vägledning vid utlåning av medarbetare inom koncern eller till region.

Överenskommelse om ökad flexibilitet för att klara ökat personalbehov p.g.a. covid-19 pandemin

Senaste nyheterna

Ny medlemsförmån: Rabatt på tågresor med SJ

2020-08-05 14:00

Medlemsförmån

Under 2020 får du som medlem i Fysioterapeuterna 10 procents rabatt på tågresor med SJ.

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...