Avtalsförhandlingarna slutförda för statligt anställda – Fysioterapeuterna

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, bland annat om anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet.

Läs även:

Överenskommelsen omfattar de medlemmar inom Fysioterapeuterna som är statligt anställda.

– Vi fick igenom viktiga förändringar, som att omställningsavtalet har utökats så att de som på grund av sjukdom blir uppsagda också omfattas och som att vi fortsätter arbeta gemensamt med vårt löneavtal. Men framför allt är vi nöjda med att vi lyckades avstyra en utökad semesterperiod, säger Anna Steen, ordförande för Saco-S, i ett pressmeddelande.

Saco-S lyckades avvärja att balansen mellan parterna vid förhandlingar om lokala arbetstidsavtal förändrades och att semesterperioden förlängdes till att gälla från maj till och med september.

-Vi är också glada över att parterna tillsammans ska se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att de centrala parterna kommer att arbeta mer fokuserat med arbetsmiljö, avslutar Anna Steen.

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivarverket avslutades den 30 november.

Några punkter kring de nya avtalen:

  • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  • Statistikavtalet om lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
  • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö- , samt hållbart arbetsliv

 

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...