2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa kostnadsfritt. Detta faktablad handlar om fysioterapi vid ländryggssmärta.

Ett strukturerat och evidensbaserat omhändertagande av personer med ländryggssmärta ger patienterna verktyg för att stärka sin rygghälsa, minskar risken för skadliga och onödigt kostsamma insatser och ger en jämlik vård. 

Faktablad om fysioterapi vid ländryggssmärta

Syftet med Fysioterapi ger resultat

Faktabladen är framtagna för att på ett tydligt och lättillgängligt sätt visa på vinsterna av fysioterapeutiska insatser och är kan användas i påverkansarbete i kontakt med chefer, politiker och andra beslutsfattare.

Faktabladen som hittills tagits fram handlar om:

  • Fall och skörhet
  • Arbetshälsa vid smärta i nacke och rygg
  • Fysioterapeut som första bedömare
  • Demenssjukdom
  • Ländryggssmärta

Senaste nyheterna

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...

Gällande fysiska möten i förbundets regi

2020-06-15 09:21

Covid-19

Vi får en del frågor till kansliet gällande hur vi kan arrangera fysiska möten och sammankomster...