Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen – Fysioterapeuterna

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig kompetens finns. Regeringens senaste förslag om stöd till enskilda firmor räcker inte. Nu krävs flera tydliga och snabba insatser, skriver Cecilia Winberg, ordförande för företagarrådet, tillsammans med ordföranden för 14 Sacoförbund och Sacos ordförande, i en debattartikel hos Altinget.

Debattartikeln i fulltext

Många av Sacoförbundens medlemmar – som exempelvis ingenjörer, arkitekter, IT-specialister, kommunikationsexperter och veterinärer – arbetar som företagare med uppdrag i svenska företag, organisationer, kommuner och regioner. Akademiker med enskild firma är också en väsentlig del av den svenska välfärden. Psykologer, arbetsterapeuter, kiropraktorer, psykoterapeuter, fysioterapeuter och läkare arbetar ofta som egna företagare, med få eller inga anställda.

När coronakrisen slog till tappade många sina uppdrag i snabb takt. Regeringens stödåtgärder, som korttidspermittering och förstärkt a-kassa, anser vi inom Saco var bra och effektiva, men åtgärderna berörde väldigt lite de enskilda firmorna. I vissa fall hade korttidspermittering en negativ effekt för konsulter, eftersom företagen var tvungna att säga upp avtalen med dessa innan de kunde få permitteringsstöd. Egenföretagarna har fått kämpa under orimliga förhållanden.

Under normala omständigheter ska bidrag naturligtvis inte hålla olönsamma företag vid liv. Men vi pratar nu om kompetens som behövs när Sverige ska återstartas efter krisen. Akademikerföretagare har mycket efterfrågad kompetens och långa utbildningar på högskolan. Det är inte önskvärt att de överger sin profession med anledning av en tillfällig nedgång.

Vi vill att regeringen genomför dessa åtgärder innan det är för sent:

  • A-kassa på deltid. En enkel åtgärd är att införa möjligheten till a-kassa på deltid för företagare, under en begränsad tid. Då kan företagarna övervintra sina – i grunden livskraftiga – företag, behålla sina kunder och genomföra de enstaka uppdrag de får. Då kommer de snabbt att vara på banan igen när efterfrågan ökar. Det är också en åtgärd som innebär en rimlig extra arbetsbörda för en ensam företagare, och belastar inte med onödig byråkrati.
  • Omsättningsbaserat stöd till enskild firma som täcker inkomstförlust. I dagarna kom ett förslag med riktat stöd till dem som driver enskild firma. Det är ett bra förslag. Akademiker som driver företag har oftast inte några stora kostnader utöver den egna lönen. Men stödet kommer väldigt sent och behöver förlängas att gälla hela hösten och utformas på ett sådant sätt att det blir enkelt för enmansföretag att söka.
  • Förmånligare avdrag för kompetensutveckling. Den tid som företagarna inte kan arbeta i sina företag bör användas till kompetensutveckling. En undersökning från Sveriges Ingenjörer visar att 8 av 10 ingenjörer vill se utökade möjligheter att dra av kostnader för kompetensutveckling på företaget. Kompetenshöjningen kan medverka till den utveckling och strukturomvandling som behövs.

Coronakrisen är inte över. Vi uppmanas fortsatt att hålla avstånd, det är begränsningar vid folksamlingar och många jobbar hemifrån. Detta kommer att få konsekvenser för företagare under hela hösten och därför är det av största vikt att regeringen nu prioriterar egenföretagarna.

Göran Arrius, ordförande Saco
Fredrik Drotte, vice ordförande Sveriges Arkitekter
Mats Ericson, ordförande SULF
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund
Erik Petré, ordförande Naturvetarna
Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
Kristina Taylor, ordförande Sveriges Psykologförbund
Anna Troberg, ordförande DIK
Lee Wermelin, ordförande Akavia
Anitha Wijkström, ordförande SRAT
Cecilia Winberg, vice ordförande Fysioterapeuterna

 

Senaste nyheterna

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...

Inget nytt AB-avtal för kommun- och regionanställda

2020-11-19 14:15

Kollektivavtal

Fysioterapeuterna och de andra förbund som ingår i AkademikerAlliansen kommer inte att teckna någ...