Debatt: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt – Fysioterapeuterna

2020-03-02 09:50

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt

Gränsen är passerad när politiker hotar fackförbund. Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt, skriver Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal tillsammans med övriga fackförbund inom Saco och Sacos ordförande Göran Arrius i en debattartikel hos Aftonbladet.

Debattartikeln i fulltext

Vår uppgift som fackliga företrädare är alltid att lyfta fram medlemmarnas intressen och att stå upp för de fackliga värdena. Gränsen passeras när politiska företrädare – som i Hörby – går ut och angriper fackliga företrädare som protesterat mot dåliga villkor i kommunen.

Hörby kommun har nu anmälts till Arbetsmiljöverket för dålig arbetsmiljö. Ekonomin i kommunen är också ansträngd med sparbeting och nedskärningar. Det senare är man inte ensam om i landet.

Hot och svepande anklagelser

Däremot sticker Hörbys politiker ut med hot och svepande anklagelser om att fackförbund är politiserade samt med påståenden om att fackliga företrädare endast företräder medlemmar med rätt partifärg.

När kommunalrådet sedan får frågan av Sveriges Radio om huruvida fackförbunden jobbar politiskt ges inget svar, förutom att "det får du själv titta på" och att kommunalrådet är trött. Det är illavarslande att ansvariga politiker inte kan förklara sitt agerande.

Att fackliga förtroendevalda blir anklagade för att ljuga om arbetsmiljön och även hotade av ledande företrädare för kommunen när de uppmärksammar situationen är ytterst oroande eftersom facklig förtroendemans ställning är lagskyddad.

Vi ser mycket allvarligt på att politiska företrädare, som även är arbetsgivarföreträdare, går ut och anklagar fackliga organisationer för att vara partipolitiska när vi för fram det våra medlemmar ser som oacceptabla arbetsmiljöproblem.

Stå upp för fackliga värden

Det är viktigt att stå upp för de fackliga värdena i dag och som fackliga företrädare driver vi just våra fackliga frågor. Det handlar inte om en partipolitisk agenda. Inom Saco är vi partipolitiskt obundna.

Vi stödjer våra fackliga kollegor. Vi finner det helt oacceptabelt att medarbetare i Hörby kommun som vittnar om mobbning och kränkningar trakasseras från såväl den politiska ledningen som kommunledningens tjänstemän. Det fackliga arbetet är ytterst en demokratisk rättighet där det handlar om att arbeta för bättre villkor på svensk arbetsmarknad.

Det är viktigare än någonsin att vi vågar stå upp för de fackliga rättigheterna och för sund och god arbetsmiljö. Vi behöver stärka skyddsombudets roll samt visa att tillsammans är vi starka. Därför är vi stolta över den fackliga samverkan som vi har kunnat se i Hörby under hela denna process och även under den manifestation som ägde rum inför kommunfullmäktige i går/i måndags.

En gräns har passerats

De lokala fackförbunden hade räknat med kanske 50 personer – man blev fyra gånger fler! I lilla Hörby är en demonstration med 200 deltagare en stor uppslutning som gjorde det mycket tydligt vad det kommunala styrets påhopp på facken betyder. Nu är det frågan om grundläggande fackliga verksamheter som kritiseras och angrips. Det är en gräns som har passerats. Det är helt omöjligt att acceptera.

Göran Arrius, ordförande Saco
Ulf Janzon, Sveriges Farmaceuter
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Lee Wermelin, ordförande Akavia
Ida Kåhlin, ordförande Sveriges Arbetsterapeuter
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Anna Troberg, ordförande DIK
Erik Petré, ordförande Naturvetarna
Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Mikael Huss, vd Sjöbefälsföreningen
Magnus Konradsson, Reservofficerarna
Tatjana Joksimović, ordförande Sveriges Arkitekter
Mats Ericson, ordförande, SULF
Anitha Wijkström, ordförande SRAT
Heikke Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Matz Nilsson, ordförande Skolledarna
Bror Holm, ordförande Kyrkans Akademikerförbund
Chaim Zlotnik, ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Lars Fresker, ordförande Officersförbundet
Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund
Anders Wahlberg, ordförande Psykologförbundet

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...