Debatt: Regeringsbeslut krävs så att alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten – Fysioterapeuterna

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om att möjliggöra digital vård för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan. Det skriver vice ordförande Cecilia Winberg, ordförande i företagarrådet, tillsammans med Privatläkarföreningen och Kristdemokraterna, i en debattartikel hos Altinget.

Debattartikeln i fulltext

Mängder av planerade läkarbesök, operationer och behandlingar hos fysioterapeuter ställs nu in eller skjuts på framtiden till följd av sjukvårdens fokus på covid-19.

Omställningen är helt nödvändig men konsekvensen kommer att bli enorma vårdköer. Därför måste vi säkerställa att alla vårdgivare som har möjlighet att ge vården digitalt – via videobesök – får de förutsättningar som krävs för att göra det.

Skjuts på framtiden

Social distansering gäller sedan flera månader i Sverige. Vi ska helt enkelt undvika fysiska sociala kontakter om de inte är helt nödvändiga. Särskilt viktigt är detta för äldre personer och för personer med underliggande sjukdomar.
För sjukvården innebär coronakrisen flera saker samtidigt. Å ena sidan en extrem belastning på de delar av vården som hanterar tusentals svårt sjuka covid-19-patienter. Å andra sidan mängder av inställda besök och operationer när i stort sett all sjukvård som inte är akut skjuts på framtiden eller ställs in.

Ett enormt skuldberg

Inställda fysiska besök och operationer är en nödvändig åtgärd. Men det är en åtgärd som har ett högt pris och som är farlig för patienterna. Ett obehandlat och oupptäckt högt blodtryck mångdubblar risken för stroke eller hjärtinfarkt. Och en utebliven rehabilitering av en nyopererad höftled kan leda till ett livslångt lidande.

En annan konsekvens av de inställda besöken är att sjukvården nu bygger ett enormt skuldberg. Alla de patienter som inte får den vård de har rätt till just nu – måste få den sen. Då måste vi samtidigt ha kapacitet att behandla alla de patienter som varit svårt sjuka i covid-19 och som har stora rehabiliteringsbehov.

Använd tekniken

Av bland annat dessa anledningar måste alla ansvarskännande parter nu se till att så mycket som möjligt av den "vanliga" sjukvården kan fortgå så långt det är möjligt utan att riskera att smittan förs vidare.

Ett mycket bra sätt att göra just det är att använda modern teknik och ersätta fysiska läkar- och fysioterapibesök med videobesök. Video kan förstås inte ersätta allt – men förvånansvärt ofta fungerar det mycket bra.

Föråldrade regler

Tyvärr har inte alla vårdgivare möjlighet att bidra fullt ut. Inom systemet med den så kallade "nationella taxan" finns över 2 200 privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter. På grund av föråldrade regler får de inte ekonomisk ersättning om de tar emot sina patienter via video i stället för fysiskt. Här finns en stor outnyttjad resurs som hindras från att bidra fullt ut på grund av ett systemfel.

Kör över SKR

Kristdemokraterna har under snart två månader drivit frågan gentemot regeringen – som nu äntligen fått fram ett förslag om att möjliggöra digitala vårdmöten även för patienter inom nationella taxan. Men när regeringen till sist vaknat – då sätter i stället Sveriges kommuner och regioner (SKR) stopp.

Men patienter och pandemier bryr sig inte om vilka avtalsformer SKR tycker är bra eller dåliga. Vi hoppas därför att regeringen skyndsamt kör över SKR och på eget initiativ tar fram ett färdigt regelverk.

Nu är inte tiden att vara principryttare. Nu är tiden då alla goda krafter måste användas på det sätt som är bäst för patienterna och för landet. Om det inte sker kommer det ta flera år innan alla patienter i Sverige åter kan få sin sjukvård i rimlig tid.

Inte bara komplement

Skälig ersättning för digitala vårdmöten, där sådana är lämpliga, borde vara en självklarhet för alla. Alltid.

Digifysiska vårdmöten kan inte längre betraktas som ett spännande komplement eller en möjlighet för framtiden. De är redan ett väl fungerande verktyg och en integrerad del av vårdutbudet för många vårdgivare. Låt inte omoderna regelverk eller navelskådande principer stå i vägen för patientsäkerheten.

Cecilia Winberg
Vice ordförande, Fysioterapeuterna och ordförande, Fysioterapeuternas företagarråd

Sven Söderberg
Ledamot, Läkarförbundets styrelse och ordförande, Privatläkarföreningen

Ebba Busch (KD)
Partiledare

Acko Ankarberg Johansson (KD)
Ordförande för riksdagens socialutskott

 

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...