Debatt: Ge nyblivna mammor hjälp mot inkontinens – Fysioterapeuterna

2020-03-08 07:05

Påverkansarbete, Debattartikel

Debatt: Ge nyblivna mammor hjälp mot inkontinens

Tusentals kvinnor drabbas varje år av inkontinens efter förlossning utan att få hjälp. Satsa på specialistfysioterapeuter inom barnmorskemottagningarna, uppdatera graviditetsregistret och anställ fysioterapeuter på alla kvinnokliniker. Det skriver ordförande Stefan Jutterdal i en debattartikel hos Altinget tillsammans med Anna Skawonius, ordförande i Sektionen för Kvinnors hälsa - i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars.

Ungefär 50 procent av alla kvinnor har någon form av inkontinens ett år efter förlossning. Det innebär att det är över 50 000 kvinnor som drabbas varje år och inte får hjälp. Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass, men skrapar man på ytan blir det tydligt att kvinnohälsovården är mycket eftersatt och ojämlik. Idag på Internationella kvinnodagen vill vi rikta fokus på alla de kvinnor som i tysthet lider av stora problem på grund av förlossning.

Många tror att det är normalt att efter en graviditet läcka urin när man springer, hoppar eller skrattar, även om det gått lång tid efter förlossning. Även smärta som begränsar i vardags- och samliv är vanliga problem. De senaste årens satsningar från regeringen på förlossningsvård och andra insatser för förbättrad kvinnohälsa har gett bra resultat då antalet allvarliga bristningar i underlivet i samband med förlossning minskar.

Finns ett stort mörkertal

Men det finns ett stort mörkertal av kvinnor som aldrig kontaktar sjukvården för sina besvär, ofta för att de skäms. Det handlar om kvinnor med bäckenbottendysfunktion som till exempel inkontinens och analläckage. Problem som är stigmatiserade och skambelagda till den grad att kvinnor inte ens vill ta upp det med vårdpersonal. Det finns studier som visar att när kvinnor väl tagit upp dessa besvär med hälso- och sjukvården känner de sig många gånger negligerad av personal som förminskar problematiken.

Under graviditeten upplever kvinnor ofta att de har ett stort stöd genom besöken på barnmorskemottagning (BMM). Tiden efter en förlossning inträder dock ett vakuum. Trots den stora kroppsliga påfrestningen som en graviditet och förlossning innebär erbjuds kvinnor idag enbart ett eftervårdssamtal cirka 6-12 veckor efter förlossning, och där slutar ofta kontakten. Därefter flyttas allt fokus till barnet och kontakten med vården övergår till barnavårdcentralen (BVC). Vårdkedjan är ofullständig och många kvinnor som behöver stöd faller mellan stolarna. I eftervårdssamtalen på BMM ska undersökning av bäckenbotten göras och kvinnan ska även få information om bäckenbottenträning.

Vill träffa en fysioterapeut

En undersökning gjord av Socialstyrelsen visar att 50 procent av deltagarna hade velat bli erbjuden möjligheten att vända sig till en fysioterapeut. Med rätt professioner på plats på barnmorskemottagningarna, skulle det kunna utvecklas till en arena där kvinnor inte bara får stöd under graviditeten utan även efter. Barnmorskors och fysioterapeuters kompetens kan komplettera varandra i denna del av vården där fysioterapeuten bidrar med expertis om muskelfunktion och kan mer specifikt bedöma vilken muskulatur i bäckenbotten som är för svag, för spänd eller skadad. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har nyligen lyft behovet av ökad kunskap om fysioterapins och fysioterapeutens roll samt specialisering inom området förlossningsskador.

Det går att skapa bättre vårdkedjor. I Belgien har man systematiserat preventionsinsatser och eftervård för kvinnan på ett helt annat sätt. Redan under graviditet finns möjlighet att träffa fysioterapeut för att få hjälp med förebyggande insatser och för att stimulera till fysisk aktivitet och träning för att stärka bäckenbotten, bål- och höftmuskulatur. Efter förlossning har kvinnan åtta till nio träffar med en fysioterapeut för att få individuellt anpassad rehabilitering. Med ett strategiskt teamarbete i Sverige skulle kvinnor kunna erbjudas personcentrerat stöd både före, under och efter graviditet, då en fysioterapeut på plats både kan göra en bedömning, ge behandling och råd om vidare rehabilitering på plats.

Idag vet vi inte hur många kvinnor som erbjuds uppföljning och rehabilitering, inte heller hur livsstilen ser ut kring fysisk aktivitet och träning under graviditeten. Graviditetsregistret är det kvalitetsregister som samlar uppgifter kring graviditet och förlossning och där kan vi följa utveckling vad gäller till exempelvistobaks- och alkoholanvändning under graviditet. Men det finns ingen data i registret som kan kopplas till fysisk aktivitet och rehabilitering. Vi vet alltså inte hur stort mörkertalet är.
Under alldeles för lång tid har kvinnohälsovården fått stå tillbaka. Det borde vara en självklarhet få hjälp, både gällande råd om träning inför förlossning, behandling och träning vid uppkomna skador i underlivet.

Ett steg i rätt riktning är att genomföra några strategiska förändringar:

1. Prioritera BMM för prevention och eftervård

Kommande satsningar inom förlossningsvården bör fokusera på barnmorskemottagningarnas uppdrag och teamarbete med nödvändiga kompetenser. Specialistfysioterapeuter inom barnmorskemottagningarna skulle kunna bidra med förebyggande insatser, men även diagnostik och behandling i eftervård, likt hur det är uppbyggt i Belgien. Primärvården behöver även satsa på att utbilda fysioterapeuter i primärvården för att kunna ta emot patienter med bäckenbottenproblematik.

2. Uppdatera graviditetsregistret

Graviditetsregistret måste byggas ut med fler moduler så att uppgifter om tillgång till fysisk aktivitet, eftervård och rehabilitering kan registreras och utvärderas.

3. Fysioterapeuter på varje kvinnoklinik

Antalet anställda fysioterapeuter på landets kvinnokliniker är få. Ofta delas tjänsterna med flera olika avdelningar och fysioterapeuterna har inte möjlighet att lägga den tid som skulle behövas på till exempel. rehabilitering efter förlossningsskador och uppföljning. Det bör vara en självklarhet att ha fysioterapeutisk specialistkompetens på varje kvinnoklinik.

Stefan Jutterdal
ordförande, Fysioterapeuterna

Anna Skawonius
ordförande Sektionen för Kvinnors hälsa, Fysioterapeuterna

 

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...