2020-01-15 09:45

Kongress 2020

Nominera till förbundsstyrelsen och etiska rådet

På Fysioterapeuternas politiska kongress den 14-15 november tar 85 valda ombud beslut om en ny förbundsstyrelse och ett nytt etiskt råd utifrån valberedningens förslag. Nu har du chans att påverka vilka kandidater som valberedningen ska föreslå.

Fram till och med den 31 mars kan nominera den eller de personer du tycker ska sitta i förbundsstyrelsen eller etiska rådet. Du kan nominera dig själv.

Dags att nominera

Valberedningen tar fram förslag

Valberedningen kommer att få ta del av alla nomineringar, som blir ett underlag och en förslagsbank inför att de ska presentera sitt förslag. Enligt förbundets stadgar ska valberedningen eftersträva att den bredd som finns bland medlemmarna också återspeglas i valen vid kongressen.

Eftersom sommaren presenteras valberedningens förslag i förbundstidningen Fysioterapi och här på webben. Sedan är det kongressledamöterna som på kongressen bestämmer hur den nya förbundsstyrelsen och etiska rådet ska se ut. 

Förbundsstyrelsens uppgift

Enligt förbundets stadgar är förbundsstyrelsen uppdrag att arbeta i enlighet med den inriktning som kongressen beslutat. Styrelsen ska kontinuerligt arbeta för att ta tillvara medlemmarnas intressen. Till sitt förfogande har förbundsstyrelsen ett kansli som leds av en förbundsdirektör. Förbundsstyrelsen sammanträder minst sex gånger per kalenderår. 

Etiska rådets uppgift

Etiska rådets uppgift är att vara rådgivande i etiska frågor och aktualisera etiska frågor av betydelse för fysioterapeuters professionella utövande. Det etiska rådet svarar för handläggning av ärenden som berör förbundets etiska regler. 

Mandatperiod 2021-2024

Den nya förbundsstyrelsen och etiska rådet som kongressen utser verkar under nästa mandatperiod som pågår från 1 januari 2021 fram till och med 31 december 2024.

Senaste nyheterna

Ny statistik i Saco Lönesök

2020-02-03 13:40

Lön, Medlemsförmån

Den populära medlemsförmånen Saco Lönesök har uppdaterats med ny statistik från höstens löneenkät...

Förbundet utvecklar webbaserad utbildning för nyanlända

2020-01-30 15:06

Tillsammans med Karolinska institutet och Sverige Kommuner och Regioner kommer Fysioterapeuterna...

Fysioterapeuterna deltar inte på världskongressen i Dubai

2020-01-28 16:19

Förbundsstyrelsen tog idag beslut om att ingen officiell delegation från förbundet kommer att del...

Nominera till förbundsstyrelsen och etiska rådet

2020-01-15 09:45

Kongress 2020

På Fysioterapeuternas politiska kongress den 14-15 november tar 85 valda ombud beslut om en ny...

Fördelarna med medlemskap för dig som chef eller ledare

2020-01-09 13:19

Medlemsförmån, Chef och ledare

Fysioterapeuterna har tagit fram en folder som berättar vad du vinner på att vara medlem om du är...