Försämrad rehabilitering för många patienter – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-08-18 11:55 Publicerad 2020-08-18 07:38

Påverkansarbete, Covid-19

Undersökning: Försämrad rehabilitering för sju av tio

Sju av tio patienter med långvariga folksjukdomar har fått mindre rehabilitering under coronapandemin och varannan uppger att deras hälsa har försämrat. Det visar en undersökning som Fysioterapeuterna har gjort bland medlemmar i Neuroförbundet, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Hjärt-Lung, Unga Reumatiker samt Pensionärernas riksorganisation.

Läs också

Fysioterapeuternas enkät om rehabilitering 2020

Under våren har Fysioterapeuterna fått oroande signaler från medlemmar om att stora patientgrupper fått minskad rehabilitering i pandemins spår. Därför genomförde förbundet en enkätundersökning i juni för att se hur det såg ut.

Negativ påverkan på rehabilitering

Resultatet av undersökningen visar att sju av tio svarande, 68 procent, uppger att deras tillgång till rehabilitering har minskat under pandemin. Mer än varannan, 53 procent, säger att tillgången har minskat kraftigt. 46 procent uppger att de själva har efterfrågat mindre rehabilitering – antingen på grund av rädsla att smittas eller för att de velat bromsa smittspridningen i samhället. Mer än varannan, 53 procent, uppger att deras hälsa har försämrats under pandemin.

Uteblivna satsningar

Utebliven eller bristfällig rehabilitering ökar det framtida vårdbehovet och gör det svårare att komma tillbaka i arbete. Det finns mycket goda samhällsekonomiska skäl för att satsa på rehabilitering. Ändå har rehabilitering länge varit ett eftersatt verksamhetsområde i vården. När behoven är stora och resurserna knappa är det enkelt för både beslutsfattare och professionella yrkesutövare att prioritera det akuta före det långsiktiga.

Samlat grepp om rehabiliteringsskulden

Regeringen och socialminister Lena Hallengren behöver ta ett samlat grepp om rehabiliteringsskulden genom att tillsätta en nationell rehabiliteringssamordnare. Ansvaret för rehabilitering ligger i gränslandet mellan patientens region respektive kommun. Många av landets kommuner och regioner har under många år arbetat i separata spår med bristfälligt informationsutbyte om rehabilitering. Risken är stor att patienter hamnar mellan stolarna och inte får den rehabilitering de behöver.

För att snabbt identifiera och undanröja de allvarligaste problemen bör regeringen tillsätta en nationell rehabiliteringssamordnare som kan kartlägga brister och föreslå nödvändiga reformer för bättre samverkan och en jämlik rehabilitering.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...