Uppdaterad 2020-08-18 11:55 Publicerad 2020-08-18 07:38

Påverkansarbete, Covid-19

Undersökning: Försämrad rehabilitering för sju av tio

Sju av tio patienter med långvariga folksjukdomar har fått mindre rehabilitering under coronapandemin och varannan uppger att deras hälsa har försämrat. Det visar en undersökning som Fysioterapeuterna har gjort bland medlemmar i Neuroförbundet, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Hjärt-Lung, Unga Reumatiker samt Pensionärernas riksorganisation.

Läs också

Fysioterapeuternas enkät om rehabilitering 2020

Under våren har Fysioterapeuterna fått oroande signaler från medlemmar om att stora patientgrupper fått minskad rehabilitering i pandemins spår. Därför genomförde förbundet en enkätundersökning i juni för att se hur det såg ut.

Negativ påverkan på rehabilitering

Resultatet av undersökningen visar att sju av tio svarande, 68 procent, uppger att deras tillgång till rehabilitering har minskat under pandemin. Mer än varannan, 53 procent, säger att tillgången har minskat kraftigt. 46 procent uppger att de själva har efterfrågat mindre rehabilitering – antingen på grund av rädsla att smittas eller för att de velat bromsa smittspridningen i samhället. Mer än varannan, 53 procent, uppger att deras hälsa har försämrats under pandemin.

Uteblivna satsningar

Utebliven eller bristfällig rehabilitering ökar det framtida vårdbehovet och gör det svårare att komma tillbaka i arbete. Det finns mycket goda samhällsekonomiska skäl för att satsa på rehabilitering. Ändå har rehabilitering länge varit ett eftersatt verksamhetsområde i vården. När behoven är stora och resurserna knappa är det enkelt för både beslutsfattare och professionella yrkesutövare att prioritera det akuta före det långsiktiga.

Samlat grepp om rehabiliteringsskulden

Regeringen och socialminister Lena Hallengren behöver ta ett samlat grepp om rehabiliteringsskulden genom att tillsätta en nationell rehabiliteringssamordnare. Ansvaret för rehabilitering ligger i gränslandet mellan patientens region respektive kommun. Många av landets kommuner och regioner har under många år arbetat i separata spår med bristfälligt informationsutbyte om rehabilitering. Risken är stor att patienter hamnar mellan stolarna och inte får den rehabilitering de behöver.

För att snabbt identifiera och undanröja de allvarligaste problemen bör regeringen tillsätta en nationell rehabiliteringssamordnare som kan kartlägga brister och föreslå nödvändiga reformer för bättre samverkan och en jämlik rehabilitering.

Senaste nyheterna

Debatt: Akademikernas företag får inte slarvas bort i krisen

2020-09-18 07:34

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Coronakrisens konsekvenser är mycket kännbara för egna företagare, där mycket samhällsviktig...

Debatt: Hög tid att förbättra arbetsmiljön

2020-09-17 11:02

Påverkansarbete, Debattartikel

Det är hög tid för arbetsgivare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården att förbättra...

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm för brott mot lagen

2020-09-14 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har idag lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) för att uppmärksam...

Hedersomnämnande till Sektionen för andning och cirkulation

2020-09-08 14:18

Covid-19

Sektionen för andning och cirkulation tilldelas idag på Internationella Fysioterapins Dag ett...

Monika Fagevik Olsén utsedd till Årets fysioterapeut 2020

2020-09-08 13:00

Årets fysioterapeut, Covid-19

Professor Monika Fagevik Olsén vid Göteborgs universitet utsågs idag till Årets fysioterapeut i...