Uppdaterad 2020-06-03 09:36 Publicerad 2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

-Behovet av rehabilitering i samband med Covid-19 är mycket stort och det är nödvändigt att alla tillgängliga resurser som finns i hela hälso- och sjukvårdssystemet kan användas, däribland de 2200 fysioterapeuter och läkare som arbetar på nationella taxan, säger Cecilia Winberg, vice ordförande i Fysioterapeuterna och ordförande i företagarrådet.

- Eftersom Socialstyrelsens rekommendationen är att i första hand använda digitala vårdmöten när så är möjligt, så är det bra att regeringen nu lyssnat och möjliggör detta. Nu är det upp till regionerna att på allvar ta tillvara denna stora rehabiliteringsresurs, avslutar Cecilia Winberg.

Förändringen i förordningen träder i kraft den 8 juni 2020 och gäller fram till och med den 31 december 2020.

Regionerna avgör själva

Det är upp till varje region att själv besluta om de vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsändringarna medför. Regionen och vårdgivarna ska i sådana fall komma överens om ersättningsnivån för de digitala vårdkontakterna.

I förordningens nya paragraf står;

4 a § En fysioterapeuts behandling får även genomföras genom digitala
vårdmöten i den utsträckning det är lämpligt, om
1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och
2. den region där fysioterapeuten bedriver sin verksamhet medger det.

Vidare krävs att regionen och fysioterapeuten, eller företrädare för denne,
enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala
vårdmöten.

Förhandlingar med SKR

Fysioterapeuterna kommer nu förhandla med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om rekommenderad ersättningsnivå till regionerna gällande digitala vårdmöten för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.

Senaste nyheterna

Kongressen 2020 genomförs digitalt

2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Fysioterapeuternas politiska kongressen i höst kommer att genomföras digitalt med alla ombud...

Så kommer du igång med digital fysioterapi

2020-05-27 09:41

Företagare, Medlemsförmån

Förbundet har tagit fram en guide och ett underlag för att du ska kunna komma igång med digital...

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat...

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om at...

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...