Uppdaterad 2020-06-03 09:36 Publicerad 2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

-Behovet av rehabilitering i samband med Covid-19 är mycket stort och det är nödvändigt att alla tillgängliga resurser som finns i hela hälso- och sjukvårdssystemet kan användas, däribland de 2200 fysioterapeuter och läkare som arbetar på nationella taxan, säger Cecilia Winberg, vice ordförande i Fysioterapeuterna och ordförande i företagarrådet.

- Eftersom Socialstyrelsens rekommendationen är att i första hand använda digitala vårdmöten när så är möjligt, så är det bra att regeringen nu lyssnat och möjliggör detta. Nu är det upp till regionerna att på allvar ta tillvara denna stora rehabiliteringsresurs, avslutar Cecilia Winberg.

Förändringen i förordningen träder i kraft den 8 juni 2020 och gäller fram till och med den 31 december 2020.

Regionerna avgör själva

Det är upp till varje region att själv besluta om de vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsändringarna medför. Regionen och vårdgivarna ska i sådana fall komma överens om ersättningsnivån för de digitala vårdkontakterna.

I förordningens nya paragraf står;

4 a § En fysioterapeuts behandling får även genomföras genom digitala
vårdmöten i den utsträckning det är lämpligt, om
1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och
2. den region där fysioterapeuten bedriver sin verksamhet medger det.

Vidare krävs att regionen och fysioterapeuten, eller företrädare för denne,
enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala
vårdmöten.

Förhandlingar med SKR

Fysioterapeuterna kommer nu förhandla med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om rekommenderad ersättningsnivå till regionerna gällande digitala vårdmöten för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.

Senaste nyheterna

Ta del av överenskommelsen som PTK sa ja till

2020-10-21 11:43

PTK, som Fysioterapeuterna tillhör, och Svenskt Näringsliv var överens i fredags om huvudavtal på...

Beställ nytt faktablad om psykisk ohälsa

2020-10-16 10:42

Påverkansarbete, Forskning

Ett sjätte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Debatt: Lyssna på våra medlemmars behov

2020-10-01 14:00

Påverkansarbete, Debattartikel

Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg är det professionernas tur...

Ingen överenskommelse om arbetsrätten

2020-10-01 13:51

Påverkansarbete

Förhandlingarna mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv strandade natten till torsdagen....

Ta del av kongresshandlingarna

2020-09-30 09:48

Kongress 2020

Den 14-15 november är det dags för Fysioterapeuternas politiska kongress. Samtliga kongresshandli...