Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök – Fysioterapeuterna

Uppdaterad 2020-06-03 09:36 Publicerad 2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat och fattat beslut om att göra en tillfällig förändring i Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, så att de fysioterapeuter som arbetar på nationella taxan också ska kunna arbeta med digitala vårdmöten och få ersättning för det.

-Behovet av rehabilitering i samband med Covid-19 är mycket stort och det är nödvändigt att alla tillgängliga resurser som finns i hela hälso- och sjukvårdssystemet kan användas, däribland de 2200 fysioterapeuter och läkare som arbetar på nationella taxan, säger Cecilia Winberg, vice ordförande i Fysioterapeuterna och ordförande i företagarrådet.

- Eftersom Socialstyrelsens rekommendationen är att i första hand använda digitala vårdmöten när så är möjligt, så är det bra att regeringen nu lyssnat och möjliggör detta. Nu är det upp till regionerna att på allvar ta tillvara denna stora rehabiliteringsresurs, avslutar Cecilia Winberg.

Förändringen i förordningen träder i kraft den 8 juni 2020 och gäller fram till och med den 31 december 2020.

Regionerna avgör själva

Det är upp till varje region att själv besluta om de vill använda sig av möjligheten till digitala vårdkontakter som förordningsändringarna medför. Regionen och vårdgivarna ska i sådana fall komma överens om ersättningsnivån för de digitala vårdkontakterna.

I förordningens nya paragraf står;

4 a § En fysioterapeuts behandling får även genomföras genom digitala
vårdmöten i den utsträckning det är lämpligt, om
1. direkt kontakt med patienter bör undvikas på grund av risk för spridning av det virus som orsakar covid-19, och
2. den region där fysioterapeuten bedriver sin verksamhet medger det.

Vidare krävs att regionen och fysioterapeuten, eller företrädare för denne,
enats om ett normalarvode och om de villkor som ska gälla för digitala
vårdmöten.

Förhandlingar med SKR

Fysioterapeuterna kommer nu förhandla med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om rekommenderad ersättningsnivå till regionerna gällande digitala vårdmöten för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan.

Senaste nyheterna

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

2021-12-07 14:19

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har nu fått svar från JO på sin anmälan angående Region Stockholms hantering av...

Klart med nationella taxan 2021

2020-12-18 13:00

Företagare, Nationella taxan

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och regioner (SKR) gällande...

Debatt: Stanna hemma för oss, så jobbar vi för er

2020-12-15 09:33

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi går nu mot en jul- och nyårshelg som inte kommer att vara sig lik. Stanna hemma för oss, så...

Ny studentstyrelse vald

2020-12-10 13:26

Vid studentsektionens årsmöte valdes en ny styrelse, inklusive en ny ordförande. Till ordförande...

Förändringar i kollektivavtalet för statligt anställda

2020-12-01 15:03

Kollektivavtal

Saco-S, där Fysioterapeuterna ingår, och Arbetsgivarverket har bland annat kommit överens om fler...