Uppdaterad 2020-04-07 09:03 Publicerad 2020-04-06 09:25

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Fysioterapeuter på nationella taxan får ta anställning

Efter intensivt påverkansarbete har Fysioterapeuterna, tillsammans med Sveriges läkarförbund, enats kring en vägledning med Sverige kommuner och Regioner (SKR) som gör det möjligt för fysioterapeuter och läkare på nationella taxan att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i en region.

Överenskommelsen med SKR: Vägledning LOL o LOF

Läs också:

Överenskommelsen berör fysioterapeuter och läkare som ha ersättning enligt LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi, respektive LOL, Lagen om läkarvårdsersättning.

Gör det möjligt att ta anställning

Vägledningen gör det nu möjligt för dessa fysioterapeuter och läkare att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i hälso- och sjukvården på exempelvis sjukhus där trycket är hårt på grund av Covid-19.

-För oss är det naturligt att i detta läge göra det vi kan för att hjälpa till i den extraordinära situation vi befinner oss i. Många fysioterapeuter på nationella taxan har få eller inga patientbesök på grund av coronaepidemi. Genom denna överenskommelse kan regionerna låna in fysioterapeuter som normalt arbetar på nationella taxan och på så sätt kan de göra stor nytta och hjälpa till inom hälso- och sjukvården, säger ordförande Stefan Jutterdal.

I vägledningen står att parterna;

”…. är överens om att regionens inlån av läkare och fysioterapeuter och läkare enligt taxelagstiftningen bygger på ömsesidig frivillighet. Ersättning enligt den nationella taxans lag och förordning utgår inte till läkaren/fysioterapeuten eller eventuell vikarie för denne under motsvarande period som inlånet avser.”

Det står också att parterna är överens om att en överenskommelse om tillfälligt inlån bör reglera;

  • att vårdgivaren beviljas ledighet från taxeetableringen genom 8 § ”annat liknande skäl”
  • att vårdgivaren förbinder sig att inte samtidigt arbeta i, eller ha vikarie i, sin etablering,
  • att vårdgivaren ges garantier att etableringen kan återupptas när den tillfälliga anställningen upphör, och
  • att det är fråga om ett tillfälligt inlån som kommer att gälla så länge som covid-19 pandemin pågår i samhället enligt Folkhälsomyndigheten (eller t.o.m. ett visst datum).”

I vägledningen ges också möjlighet för regioner att ta in fysioterapeuten som uppdragstagare, varvid regionen betalar ersättning till fysioterapeutens företag.

Driver frågan om digitala vårdbesök

Förbundet driver även frågan att fysioterapeuter på nationella taxan i hela landet ska ges möjlighet att kunna ta betalt för digitala vårdbesök på motsvarande sätt som Västra Götalandsregionen beslutat om.

-Vi har arbetat intensivt även för att få gehör för detta hos SKR, men inte lyckats nå framgång på samma sätt. Vi fortsätter nu vårt påverkansarbete gentemot regionerna för att ersättning för digitala vårdbesök också ska bli verklighet för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan, oavsett var i landet man verkar, avslutar Stefan Jutterdal.

Senaste nyheterna

Ny medlemsförmån: Rabatt på tågresor med SJ

2020-08-05 14:00

Medlemsförmån

Under 2020 får du som medlem i Fysioterapeuterna 10 procents rabatt på tågresor med SJ.

Se webbinarium i efterhand: Brister vårdkedjan för gravida?

2020-06-30 15:07

Då Almedalsveckan ställdes in i år genomförde Fysioterapeuterna istället ett webbinarium om...

Beställ nytt faktablad om ländryggssmärta

2020-06-29 14:11

Påverkansarbete, Forskning

Ett femte faktablad i serien ”Fysioterapi ger resultat” är klart och finns nu att beställa...

Ny rapport: Hälften av kommunerna klarar inte sitt rehabiliterande uppdrag

2020-06-26 06:01

Påverkansarbete, Covid-19

En ny enkätundersökning bland de fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är MAR (Medicinskt...

Debatt: Rehabiliteringen behöver en nationell samordnare

2020-06-26 06:00

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

En ny nationell samordnare bör få i uppdrag att verka för jämlik och kunskapsbaserad rehabiliteri...