Uppdaterad 2020-04-07 09:03 Publicerad 2020-04-06 09:25

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Fysioterapeuter på nationella taxan får ta anställning

Efter intensivt påverkansarbete har Fysioterapeuterna, tillsammans med Sveriges läkarförbund, enats kring en vägledning med Sverige kommuner och Regioner (SKR) som gör det möjligt för fysioterapeuter och läkare på nationella taxan att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i en region.

Överenskommelsen med SKR: Vägledning LOL o LOF

Läs också:

Överenskommelsen berör fysioterapeuter och läkare som ha ersättning enligt LOF, Lagen om ersättning för fysioterapi, respektive LOL, Lagen om läkarvårdsersättning.

Gör det möjligt att ta anställning

Vägledningen gör det nu möjligt för dessa fysioterapeuter och läkare att tillfälligt kunna ta anställning eller uppdrag i hälso- och sjukvården på exempelvis sjukhus där trycket är hårt på grund av Covid-19.

-För oss är det naturligt att i detta läge göra det vi kan för att hjälpa till i den extraordinära situation vi befinner oss i. Många fysioterapeuter på nationella taxan har få eller inga patientbesök på grund av coronaepidemi. Genom denna överenskommelse kan regionerna låna in fysioterapeuter som normalt arbetar på nationella taxan och på så sätt kan de göra stor nytta och hjälpa till inom hälso- och sjukvården, säger ordförande Stefan Jutterdal.

I vägledningen står att parterna;

”…. är överens om att regionens inlån av läkare och fysioterapeuter och läkare enligt taxelagstiftningen bygger på ömsesidig frivillighet. Ersättning enligt den nationella taxans lag och förordning utgår inte till läkaren/fysioterapeuten eller eventuell vikarie för denne under motsvarande period som inlånet avser.”

Det står också att parterna är överens om att en överenskommelse om tillfälligt inlån bör reglera;

  • att vårdgivaren beviljas ledighet från taxeetableringen genom 8 § ”annat liknande skäl”
  • att vårdgivaren förbinder sig att inte samtidigt arbeta i, eller ha vikarie i, sin etablering,
  • att vårdgivaren ges garantier att etableringen kan återupptas när den tillfälliga anställningen upphör, och
  • att det är fråga om ett tillfälligt inlån som kommer att gälla så länge som covid-19 pandemin pågår i samhället enligt Folkhälsomyndigheten (eller t.o.m. ett visst datum).”

I vägledningen ges också möjlighet för regioner att ta in fysioterapeuten som uppdragstagare, varvid regionen betalar ersättning till fysioterapeutens företag.

Driver frågan om digitala vårdbesök

Förbundet driver även frågan att fysioterapeuter på nationella taxan i hela landet ska ges möjlighet att kunna ta betalt för digitala vårdbesök på motsvarande sätt som Västra Götalandsregionen beslutat om.

-Vi har arbetat intensivt även för att få gehör för detta hos SKR, men inte lyckats nå framgång på samma sätt. Vi fortsätter nu vårt påverkansarbete gentemot regionerna för att ersättning för digitala vårdbesök också ska bli verklighet för fysioterapeuter verksamma på nationella taxan, oavsett var i landet man verkar, avslutar Stefan Jutterdal.

Senaste nyheterna

Kongressen 2020 genomförs digitalt

2020-06-01 13:26

Kongress 2020, Covid-19

Fysioterapeuternas politiska kongressen i höst kommer att genomföras digitalt med alla ombud...

Så kommer du igång med digital fysioterapi

2020-05-27 09:41

Företagare, Medlemsförmån

Förbundet har tagit fram en guide och ett underlag för att du ska kunna komma igång med digital...

Fysioterapeuter på nationella taxan ges möjlighet till ersättning för digitala vårdbesök

2020-05-22 21:46

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete, Covid-19

Efter drygt två månaders intensivt påverkansarbete från Fysioterapeuterna har regeringen lyssnat...

Debatt: Regeringsbeslut krävs så alla fysioterapeuter på nationella taxan får ersättning för digitala vårdmöten

2020-05-14 13:39

Nationella taxan, Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt fattar beslut om at...

Debatt: Oansvarigt med uppsägningar när behovet av rehabilitering är alarmerande

2020-05-14 08:23

Påverkansarbete, Debattartikel, Covid-19

Redan nu är det tydligt att behovet av rehabilitering både under och efter pandemin är alarmerand...